Brnjac predstavila Zakon o turizmu direktorima regionalnih turističkih zajednica

Slika /2023_WEBMINTS/230609_ZOT.jpg

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac danas je u Šibeniku održala sastanak s direktorima regionalnih turističkih zajednica na kojem je detaljno predstavila reformu upravljanja turizmom s posebnim fokusom na novi Zakon o turizmu. Na sastanku je sudjelovao i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. Zakonom će se po prvi puta omogućiti upravljanje razvojem turizma na temelju objektivnih i mjerljivih podataka, a posebnu ulogu dobit će upravo turističke zajednice kao organizacije za upravljanje destinacijom (DMO).

Kroz novi model upravljanja koji će donijeti Zakon, definirat će se uloga turističkih zajednica, čime one postaju prave organizacije za upravljanje destinacijom uz nove odgovornosti i ulogu u integriranom upravljanju destinacijom, planiranju razvoja destinacije te upravljanju turističkim tokovima temeljem izračuna prihvatnih kapaciteta. Važno je dati mogućnost svima da se razvijaju u smjeru održivosti na temelju potencijala i vlastitih potreba te da se u destinacijama u suglasju s lokalnom zajednicom razvija turizam koji će doprinijeti očuvanju resursa, kvaliteti života lokalnog stanovništva, ali i konkurentnosti turističkog proizvoda”, rekla je ministrica Brnjac.

Direktori regionalnih turističkih zajednica pozdravili su sve novitete koje će donijeti Zakon o turizmu istaknuvši nužnost donošenja ovakvog zakonodavnog okvira, kojim se postavljaju temelji za održivost i konkurentnost hrvatskog turizma u budućnosti.

“Iznimno smo zadovoljni dosadašnjim tijekom turističkog prometa u kojem smo za čak 12% premašili rezultat iz 2019. godine te s velikim optimizmom ulazimo u glavni, ljetni dio turističke godine. U tijeku su naše brojne promotivne aktivnosti i kampanje na 14 europskih tržišta, kao i na najvažnijim dalekim tržištima, posebno SAD-u. Danas je ministrica kolegama iz regionalnih turističkih zajednica predstavila novi Zakon o turizmu, kojim ćemo dobiti kvalitetan zakonski okvir koji je osnovni preduvjet za upravljanje turizmom u smjeru održivosti", izjavio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Priopćenja