Hrvatska ponovno izabrana za članstvo u Odboru za turizam i održivost UN-ove Svjetske turističke organizacije

  • Slika /2023_WEBMINTS/230602_unwto1.jpg
  • Slika
  • Slika

Državni tajnik Ministarstva turizma i sporta, Tonči Glavina, sudjelovao je na 68. sastanku UNWTO-ove Komisije za Europu koja se održava od 31. svibnja do 2. lipnja u Sofiji u Bugarskoj. Na navedenom sastanku glasovalo se za članstvo u glavnim i pomoćnim tijelima UN-ove Svjetske turističke organizacije.

Hrvatska, koja je protekle četiri godine članica Odbora za turizam i održivost te je pri tome posljednje dvije godine ujedno i predsjedala istim Odborom, ponovno je izabrana za članstvo u Odboru za turizam i održivost UN-ove Svjetske turističke organizacije.

Ponovna kandidatura Hrvatske za novi mandat za razdoblje 2023.-2027. potvrda je usmjerenosti ka održivom turizmu te reformama koje se ogledaju u Strategiji održivog razvoja turizma do 2030. godine te novom Zakonu o turizmu, čije se stupanje na snagu očekuje početkom iduće godine.

Ponovnim izborom Hrvatska je od strane svojih partnera u UNWTO-u prepoznata kao predvodnica turističke politike održivog turizma u svijetu.

U sklopu sastanka, posljednji dan Komisije za Europu održana je i tematska konferencija na temu zdravstvenog i wellness turizma.

Priopćenja