​Ministarstvo turizma i sporta predstavilo svoj program hrvatskog predsjedanja EUSAIR-om i AII

Slika /2023_WEBMINTS/230621_konferencija.jpg

Hrvatska je 1. lipnja započela predsjedanje Strategijom EU za Jadransko-jonsku regiju EUSAIR i Jadransko-jonskom inicijativom, a svoj program predsjedanja u jednogodišnjem mandatu jučer je službeno predstavila na svečanoj konferenciji održanoj u Zagrebu. Konferenciju su otvorili ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić.

„Suština suradnje u okviru europskih makroregija je i izgradnja povjerenja i zajedničkog djelovanja između država sudionica, koje ublažava fokus na partikularne ciljeve u korist nekog većeg, univerzalnog dobitka. Makroregionalne strategije Europske unije su jedinstveni alati, koji pomažu u izgradnji onoga što nazivamo zajedničkim Europskim prostorom, i kao takve su u srcu europskog integracijskog procesa“, izjavio je u svom uvodnom obraćanju prisutnima ministar Grlić Radman.
 
Hrvatska planira, iz perspektive Ministarstva vanjskih i europskih poslova, prema riječima ministra Grlić Radmana, obilježiti svoj mandat predsjedanja Strategijom dovršetkom procesa njezine revizije, poticanjem snažnijeg doprinosa Strategije i Inicijative procesu proširenja EU-a na zemlje Zapadnog Balkana te snažnije institucionalno povezivanje s ostalim makroregionalnim strategijama Europske unije: Dunavskom, Alpskom i Baltičkom.  
 
Fokus budućih aktivnosti na mjerljivim pokazateljima održivog turizma
 
U području EUSAIR 4. tematskog stupa Održivi turizam kojim upravlja Ministarstvo turizma i sporta hrvatsko predsjedanje temeljit će se na europskim dokumentima usvojenim u 2022. godini – Tranzicijski put za turizam i Europski program za turizam 2030. godine - te nacionalnim strateškim i drugim relevantnim dokumentima.
 
„U području 4. tematskog stupa Održivi turizam, kojim upravlja Ministarstvo turizma i sporta, kao prioritet hrvatskog predsjedanja EUSAIR-om istaknuta je tema važnosti primjene mjerljivih pokazatelja održivog turizma, a posebice u brizi za čisto more koje je naš zajednički resurs. Odgovorno upravljanje turizmom i turističkim resursima treba ostati jedan od prioritetnih ciljeva Strategije. Među prioritetnim temama u reviziji EUSAIR Akcijskog plana su zelena i digitalna tranzicija te pametno i održivo upravljanje turizmom, s naglaskom na znanje i vještine“, istaknula je na skupu u svom uvodnom obraćanju ministrica Nikolina Brnjac. Kao prva aktivnost u hrvatskom predsjedanju, iz područja održivog turizma, najavljena je Konferencija o održivom nautičkom turizmu koja se 21. lipnja održava u Zagrebu.
 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU iniciralo je u postupku revizije Strategije i uključivanje novog, zasebnog, 5. tematskog stupa koji bi objedinio socijalne teme i vodio ususret socijalno-osvještenijoj strategiji. Ova hrvatska inicijativa dobila je jednoglasnu i bezrezervnu podršku svih zemalja članica. Stoga će hrvatsko predsjedanje biti obilježeno i finalizacijom te inicijative, a više o njoj govorili su na konferenciji ministar Šime Erlić i Stella Arneri, ravnateljica Uprave za europsku teritorijalnu suradnju MRRFEU, koja je održala i prezentaciju cjelokupnog programa predsjedanja. O novom EUSAIR tematskom stupu govorili su na panelu Društvena dimenzija u EUSAIR-u: uvođenje petog stupa, organiziranom u sklopu konferencije i Mislav Kovač, načelnik Sektora za koordinaciju programa europske teritorijalne suradnje i makroregionalne strategije te predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Nakon 2015./2016. godine, ovo je drugo po redu predsjedanje Hrvatske EUSAIR-om. Dolazi u godini u kojoj Hrvatska obilježava 10 godina članstva u Europskoj uniji, što donosi sa sobom, s jedne strane razvijenije administrativne kapacitete i određene postignute rezultate, ali, s druge strane, i nove izazove koji traže novi pristup, alate i rješenja.
 
Ministarstvo turizma i sporta, u okviru dosadašnje provedbe prioriteta četvrtog stupa Strategije, i u suradnji s vanjskim stručnjacima, objavilo je stručne priručnike za profesionalce u turizmu o participativnom turizmu, gastro turizmu i wellbeing turizmu ili turizmu blagostanja i učinilo ih dostupnim zainteresiranoj javnosti. Osim ovih istraživačkih i publicističkih aktivnosti, provedeno je i niz istraživanja koji se bave aktualnim turističkim temama: od stavova posjetitelja jadransko-jonskih destinacija do istraživanja inovacijskih kapaciteta Jadransko-jonske makroregije u području turizma. Organizirano je i niz tematskih događanja u cilju jačanja kapaciteta u području održivog turizma uz uključivanje lokalne zajednice i širokog kruga dionika. Za provedbu je spremno ukupno sedam makro-regionalnih projekata zahvaljujući idejama proisteklim upravo iz rada Tematske upravljačke skupine 4. stupa EUSAIR-a. Postignuti rezultati detaljnije su prezentirani tijekom zasebnog panela održanog u sklopu konferencije, a koji je svojim uvodnim govorom otvorio državni tajnik Tonči Glavina.
 
Konferenciju je svojim sudjelovanjem podržao ispred Europske komisije i Sławomir Tokarski, direktor Uprave za europsku teritorijalnu suradnju, makroregije, Interreg i provedbu programa Europske komisije (DG Regio).

Pisane vijesti