MINT - Tehnička pomoć OPULJP

Naziv korisnika: Ministarstvo turizma
Naziv projekta: MINT - Tehnička pomoć OPULJP, KI
Kratki opis projekta: Projektom će se osigurati učinkovito izvršavanje aktivnosti Ministarstva turizma koje djeluje kao Korisnik bespovratnih sredstava Tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 za prijavu projektnog prijedloga Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam na Poziv za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”. Kroz projekt će se financirati troškovi savjetodavnih usluga koji obuhvaćaju: izrada analiza nužnih za pripremu operacije/projekta, izrada sažetka operacije i izrada projektne/natječajne dokumentacije kako bi se osigurala pravovremena i kvalitetna prijava ovog strateškog projekta za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda.
Ciljevi i očekivani rezultati: Financiranjem troškova savjetodavnih usluga za pripremu sveobuhvatne digitalizacije i informatizacije turističkog sektora kako bi se osigurala pravovremena i kvalitetna prijava ovog strateškog projekta za financiranje u okviru fondova EU - izrada analiza nužnih za pripremu operacije/projekta, izrada sažetka operacije i izrada projektne/natječajne dokumentacije što doprinosi djelotvornim sudjelovanjem u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao i većoj apsorpciji sredstava Europske unije na području Republike Hrvatske.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 306.250,00 kuna, od čega se 260.312,50 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Razdoblje provedbe projekta: 1. 12. 2016. – 28. 2. 2018.
Kontakt osoba: Ivana Kelčec Suhovec; press@mints.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Naziv korisnika: Ministarstvo turizma
Naziv projekta: MINT – Tehnička pomoć OPULJP, faza I
Kratki opis projekta: Projektom će se osigurati učinkovito izvršavanje aktivnosti Ministarstva turizma koje djeluje kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt će se financirati troškovi u vezi s radom Ministarstva turizma kao tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“. Financirat će se troškovi kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela razine 1 s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Ministarstva turizma.
Ciljevi i očekivani rezultati: Jačanjem kapaciteta zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu, sufinanciranjem njihovih plaća, kao i financiranjem ostalih troškova neophodnih za rad Ministarstva turizma kao Posredničkog tijela razine 1, omogućen je učinkovit rad Ministarstva turizma što doprinosi djelotvornim sudjelovanjem u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao i većoj apsorpciji sredstava Europske unije na području Republike Hrvatske.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 8.866.880,00 kuna, od kojeg se 7.536.848,00 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Razdoblje provedbe projekta: 1. 1. 2015. – 31. 12. 2020.
Kontakt osoba: Ozren Pavlović Bolf, EUobrazovanje@mints.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda