Turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma – popis aktivnosti i potrebnih uvjerenja ili certifikata

U skladu sa stavcima 4, 5, 6 i 7 članka 92. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) Stručno povjerenstvo pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koje imenuje ministar turizma, utvrđuje koje se uvjerenje odnosno certifikat smatra odgovarajućim za obavljanje određene aktivnosti iz članka 92. stavka 1. Zakona, te posebne uvjete za obavljanje pojedine aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma i za organizaciju manifestacija koje uključuju takve aktivnosti.

Popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata i uvjeti za obavljanje pojedinih aktivnosti aktivnog ili pustolovnog turizma možete pronaći ovdje: POPIS POTREBNIH UVJERENJA, CERTIFIKATA I POSEBNIH UVJETA.

Napominjemo da se rok za prilagodbu glede odgovarajućih uvjerenja/certifikata odnosno 3.12.2019. godine odnosi na pružatelje usluga koji pružaju usluge temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 68/07, 88/10, 30/14 i 152/14) odnosno pružatelje koji su usluge pružali i prije stupanja na snagu Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17).
 
Pružatelji usluga aktivnog i pustolovnog turizma koji su nakon stupanja na snagu Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17) odnosno nakon 1. siječnja 2018. godine započeli s pružanjem usluga dužni su pružati usluge sukladno tom Zakonu odnosno moraju posjedovati odgovarajući certifikat/uvjerenje navedeno na Popisu odgovarajućih uvjerenja i certifikata.
 
Prema definiciji u Zakonu o pružanju usluga u turizmu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine (NN 130/17) "turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma su aktivnosti na kopnu, vodi i zraku, na otvorenom ili neuređenom prirodnom okruženju ili u posebno uređenim i opremljenim mjestima koje zbog svojih specifičnosti predstavljaju rizik od ozljeda i njihovih posljedica za korisnike".

U skladu sa stavkom 3., člankom 92. Zakona, popis aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma u smislu ovoga Zakona utvrđuje Hrvatska gospodarska komora u okviru Zajednice pustolovnog turizma i objavljuje ga na svojim mrežnim stranicama.

Prema definiciji i aktivnostima obuhvaćenim unutar ponude članstva Zajednice te međunarodnim klasifikacijama i razvrstavanjima, Zajednica pustolovnog turizma Hrvatske gospodarske komore donosi inicijalni popis aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma, koji će se u skladu sa stavkom 4., člankom 92. Zakona dalje nadopunjavati po potrebi.