ARHIVA - Propisi koji više nisu na snazi

 • Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu (NN 25/19)
 • Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (NN 11/07
 • Pravilnik o Registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07)
 • Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (NN 11/07)
 • Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu (NN 108/17)
 • Zakon o sportu (NN 71/06NN 124/10NN 124/11NN 86/12NN 94/13NN 85/15NN 19/16NN 98/19NN 47/20 i NN 77/20)
 • Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 129/17)
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u području športa (NN 49/17)
 • Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja (NN 46/14 i NN 9/17)
 • Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama (NN 113/13)
 • Pravilnik o Državnoj nagradi za šport „Franjo Bučar“ (NN 30/07)
 • Pravilnik o Registru športskih djelatnosti (NN 112/06)
 • Pravilnik o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u športu (NN 47/93)
 • Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima (NN 68/91)