​Izdavanje Europske profesionalne kartice (EPC)

Odlukom Europske komisije, profesija gorskih vodiča može koristiti europsku profesionalnu karticu. Europska profesionalna kartica (EPC, poznata i kao europska strukovna iskaznica) elektronički je postupak kojim možete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici Europske unije. U skladu s odlukom EKuropske komisije, ministar rada i mirovinskog sustava donio je Pravilnik o izdavanju europske profesionalne kartice (NN 123/15) koji je stupio na snagu 18. 1. 2016. godine. 

Nadležno tijelo za izdavanje europske profesionalne kartice za gorske vodiče je Ministarstvo nadležno za turizam.

Postupkom priznavanja putem EPC-a možete se koristiti ako želite privremeno ili povremeno obavljati svoju profesiju u drugoj državi članici EU (privremena mobilnost), ili se želite nastaniti u drugoj državi članici EU i u njoj trajno obavljati svoju profesiju (poslovni nastan).

EPC nije fizička kartica, već elektronički dokaz administrativne provjere i dokaz da su vaše stručne kvalifikacije priznate u državi članici u kojoj želite raditi (država domaćin), ili da ispunjavate uvjete za privremeno pružanje usluga u toj državi.

Potvrdu o EPC-u u .pdf formatu moći ćete ispisati kad vam se odobri zahtjev. Na potvrdi će se nalaziti i referentni broj pomoću kojega vaš budući poslodavac može provjeriti valjanost izdanog EPC-a na Internetu.

EPC možete koristiti neograničeno ako se trajno nastanjujete u državi domaćinu (poslovni nastan) ili 18 mjeseci u većini slučajeva kada privremeno pružate usluge, ili 12 mjeseci za profesije koje mogu imati posljedice na javno zdravlje i sigurnost.

Kako se prijaviti za EPC?

Za EPC, najprije morate pristupiti servisu Europske komisije za provjeru autentičnosti (ECAS) te stvoriti osobni zaštićeni račun unošenjem korisničkog imena i lozinke, a potom ispuniti svoj profil za EPC osobnim podacima i podacima za kontakt.

Nakon što ispunite svoj profil podacima, možete stvoriti zahtjev tako da učitate elektroničke kopije relevantnih dokumenata i pošaljete ih nadležnom tijelu (ministarstvu nadležnom za turizam) u matičnoj državi na provjeru, a koje ih putem IMI sustava šalje u druge države članice u kojima zainteresirane osobe (gorski vodiči) namjeravaju pružati usluge.

Svaki popratni dokument treba biti skeniran, a zatim učitan kao zasebna datoteka.

U svojem profilu možete u bilo kojem trenutku ažurirati podatke za kontakt (adresu elektroničke pošte, broj telefona). Nakon što podnesete zahtjev, nećete moći sami mijenjati svoje osobne podatke (broj putovnice ili osobne iskaznice, prezime ili državljanstvo koji će se nalaziti na potvrdi), nego ćete se za to morati obratiti nadležnom tijelu (ministarstvu nadležnom za turizam) koje obrađuje vaš zahtjev.

Za svaki bi zahtjev matična država i država domaćin mogle naplatiti naknade za preispitivanje vašeg predmeta.

Ministarstvo turizma neće naplaćivati upravnu pristojbu (prema članku 7. stavku 4. Pravilnika o izdavanju EPC kartice) za preispitivanje vašeg predmeta.

Nadležna tijela također mogu od vas zatražiti ovjerene preslike dokumenata ako ne mogu provjeriti valjanost dokumenata.

Detaljnije informacije o Europskoj profesionalnoj kartici možete naći na portalu „Vaša Europa“. Video o postupku ishođenja EPC-a možete vidjeti ovdje.