Natjecaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivaca "Hrvatska pliva" u 2021. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (NN 135/20), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2021. godini (KLASA: 620-01/20-03/02006, URBROJ: 529-518-06-20-0001) te u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2021. godini.
 
Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Cilj provedbe Natječaja je financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati te ih potaknuti na organizirano bavljenje plivanjem.
 
Ovim Natječajem ostvaruju se mjere Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. i to mjera 2.2.2. Osigurati provođenje sustavne obuke neplivača s aktivnostima sufinanciranje programa obuke neplivača te projekt Hrvatska pliva koji se provodi po programu izrađenom u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom.
 
Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 15. prosinca 2020. godine do 15. siječnja 2021. godine.

 1. Objava Natječaja
 2. Upute za prijavitelje
 3. Upute za online prijavu
 4. Obavijest o zaštiti privatnosti osoba koje su uputile prijavu
 5. Obrazac prijave programa
 6. Obrazac proračuna programa
 7. Program obuke neplivača Hrvatska pliva
 8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 9. Obrazac izjave o partnerstvu
 10. Obrazac za procjenu kvalitete programa
 11. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
 12. Odluka o načinu raspodjele sredstava za program 'Hrvatska pliva'