Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma - CROSTO (CROatian Sustainable Tourism Observatory)

U nastojanju da se Hrvatska etablira i nametne kao održiva turistička destinacija, pri čemu održivost počiva na jasno utvrđenim i mjerljivim pokazateljima, 2016. godine osnovan je Hrvatski opservatorij održivog razvoja turizma - CROSTO (CROatian Sustainable Tourism Observatory), od strane Instituta za turizam u suradnji s Ministarstvom turizma Republike Hrvatske te trenutno predstavlja jedan od dvadesetak takvih opservatorija u svijetu koji djeluju kao članovi međunarodne mreže INSTO (International Network of Sustainable Tourism Observatories) pod okriljem Svjetske turističke organizacije (The World Tourism Organization - UNWTO).