Kontakti

Slika /webslike/Javna nabava.jpg
Samostalna služba sportske inspekcije
Šubićeva 29/III, 10000 Zagreb
sportskainspekcija@mints.hr

U SEKTORU SPORTSKE INSPEKCIJE ustrojene su:
 1. Služba inspekcijskog nadzora I.
 2. Služba inspekcijskog nadzora II.  

1.
Služba inspekcijskog nadzora I. obavlja poslove iz djelokruga Sektora na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Karlovačke županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije; 051/-
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Rovinju za područje Istarske županije; 052/371 275
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Karlovcu za područja Karlovačke i Ličko-senjske županije; 047/666 227
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Šibeniku za područje Zadarske županije i Šibensko-kninske županije; 022/500 338
 • sportski inspektor samostalni izvršitelji u Splitu za područje Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije; 021/300 187
 • sportski inspektori u sjedištu Ministarstva turizma i sporta za područje Grada Zagreba; 01/6042 957

2.
Služba inspekcijskog nadzora II. obavlja poslove iz djelokruga Sektora na području Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije.
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Jastrebarskom za područje Zagrebačke županije; 01/6284 150
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Varaždinu za područje Varaždinske županije i Međimurske županije; 01/6161 310
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Bjelovaru za područja Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije; 043/278 107
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije; 035/216 114
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Požegi za područja Požeško-slavonske županije i Virovitičko-podravske županije;  034/290 170
 • sportski inspektori samostalni izvršitelji u Osijeku za područje Osječko-baranjske županije; 031/221 729
 • sportski inspektor samostalni izvršitelj u Vukovaru za područje Vukovarsko-srijemske županije; 032/492 044
 • sportski inspektor u sjedištu Ministarstva turizma i sporta za područje Krapinsko-zagorske županije i Sisačko-moslavačke županije; 01/6042 984