Najčešća pitanja i odgovori

Slika /webslike/Najčešća pitanja i odgovori.jpg
Kome prijaviti nepravilnosti u radu pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta?

Nepravilnosti u radu pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta najbolje je prijaviti sportskom inspektoru u županiji u kojoj predmetna pravna ili fizička osoba ima sjedište odnosno prebivalište. Kontakte sportskih inspektora u županijama, možete pronaći na poveznici.
 
Što ako u mojoj županiji nema sportskog inspektora?

U slučaju da u županiji nije imenovan sportski inspektor, nepravilnost treba prijaviti izravno Samostalnom sektoru sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta.
 
Zašto ne bih nepravilnosti odmah prijavio Samostalnom sektoru sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta?
 
Ukoliko prijavu dostavite sportskim inspektorima Samostalnog sektora sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta ista će biti proslijeđena nadležnom sportskom inspektoru u županiji, na području kojih subjekt nadzora ima sjedište. Slijedom navedenoga, zbog brzine i ekonomičnosti postupka, savjetujemo izravno obraćanje nadležnom sportskom inspektoru u županiji.
 
Može li općinski načelnik biti predsjednik kluba?

Ne. Dužnosnici ne mogu biti članovi upravljačkog tijela sportske udruge, niti mogu biti ovlašteni za zastupanje iste. Ažurirani popis dužnosnika možete pregledati na sljedećoj poveznici
 
Može li predsjednik kluba biti i predsjednik saveza?

Da. Zakon o sportu ne propisuje nikakva ograničenja koja bi sprječavala članove upravljačkih tijela sportskog kluba da sudjeluju u radu upravljačkih tijela sportskog saveza.
 
Tko je ovlašten obavljati liječničke preglede za sportaše?

Liječničke preglede sportaša utvrđuju ovlašteni liječnici specijalisti sportske medicine, specijalisti medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.