„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01)
Otvoren privremeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026.

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva je je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

 • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti  slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
 • poticanje održivih oblika turizma,
 • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.
Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR), od čega je iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako slijedi:
 • Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura - 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1  ITR-a ne može dodijeliti više od 44.640.000,00 HRK (5.924.746,17 EUR);
 • Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma  - 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 66.960.000,00 HRK (8.887.119,25 EUR);
 • Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma   - 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 111.600.000,00 HRK (14.811.865,42 EUR).
 
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
 • Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura
  • Jedinica područne (regionalne) samouprave
  • Jedinica lokalne samouprave
  • Javna ustanova
  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 • Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma
  • Jedinica područne (regionalne) samouprave
  • Jedinica lokalne samouprave
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
  • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje  sportskom građevinom
  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 • Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma
  • Jedinica područne (regionalne) samouprave
  • Jedinica lokalne samouprave
  • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu  

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Dokumentacija:
Upute za prijavitelje
 
Obrasci koji su sastavni dio Poziva:
Obrazac 1.1. Prijavni obrazac Grupa 1 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.2. Prijavni obrazac Grupa 2 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.3. Prijavni obrazac Grupa 3 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Izjava partnera
Obrazac 4. Izjava prijavitelja/partnera o nepovrativosti PDV-a
Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera
Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama ili potporama male vrijednosti
Obrazac 7. Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi
Obrazac 8. Usklađenost projekta s načelom DNSH
Obrazac 9. Izjava prijavitelja/partnera  o kapacitetima u ITR1
Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera  za projekte zdravstvenih ustanova
Obrazac 11. Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Obrazac 12. Model Sporazuma o partnerstvu
 
Prilozi koji su sastavni dio Poziva:
 
Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti
Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Grupa 1
Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Grupa 2
Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Grupa 3
Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora
 
Dodaci koji su sastavni dio Poziva:
 
Dodatak 1. Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma
Dodatak 2. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma

​Obavijest:
 
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01)
SADRŽAJ: Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01) održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2022. godine s početkom u 11.00 sati. Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 10. studenog 2022. godine u 12 sati. Očekivano trajanje radionice: 2 sata. Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/3twMTVNS83sAu7xe6. Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin. PREZENTACIJA ODRŽANA NA RADIONICI

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1, 2 i 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)
 
Ministarstvo turizma i sporta je dana 2. prosinca 2022. godine objavilo 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1, 2 i 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).
Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.
 
Mijenjaju se sljedeći dokumenti: 

 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja
 • Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera
 • Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera  za projekte zdravstvenih ustanova
 • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1
 • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 2
 • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 3. 

​Objavljena 2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1, 2 i 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)
 
Ministarstvo turizma i sporta je dana 11. siječnja 2023. godine objavilo 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1, 2 i 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I1.01).
Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.
Mijenjaju se sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 3. Izjava partnera - GRUPA 1, 2 i 3
 • Obrazac 4. Izjava prijavitelja_partnera o (ne) povrativosti PDV - a - GRUPA 1, 2 i 3
 • Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama i potporama male vrijednosti - GRUPA 1, 2 i 3
 • Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - GRUPA 1, 2 i 3
 • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 1
 • Prilog 3.2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 2
 • Prilog 3.3 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - GRUPA 3
 • Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave - GRUPA 1, 2 i 3
 • Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora - GRUPA 1, 2 i 3 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna u sustavu eNPOO.
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1, 2 i 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01)
 
Ministarstvo turizma i sporta je dana 20. siječnja 2023. godine objavilo 3. izmjenu Poziva.
S obzirom da je  2. izmjena Poziva objavljena 12. siječnja 2023. te da je izmjenama u točki 1.2. Svrha (cilj) Poziva u dijelu koji se odnosi na državne potpore dodan dio teksta:“ Iznos sufinanciranja za projekte koji ne sadržavaju državnu potporu  iznosi  100% prihvatljivih troškova za projekte ne ostvaruju neto prihode. U slučaju da se radi o projektu koji ostvaruje neto prihode (ovo se odnosi samo na učinke od investicijskih ulaganja iz projekta), iznos bespovratnih sredstava se utvrđuje izračunom financijskog jaza (eng. funding gap) između prihvatljivih troškova i neto prihoda (operativna dobit). Operativna dobit se za promatrano razdoblje mora svesti na sadašnju vrijednost i oduzeti od diskontiranih prihvatljivih  troškova ulaganja. Pri izračunu operativne dobiti u obzir se uzima i ostatak vrijednosti. U skladu s dosadašnjom praksom za projekte sufinancirane iz ESI fondova, za potrebe izračuna operativne dobiti, prihvaća se diskontna stopa od 4%.“ Budući da ove izmjene zahtijevaju prilagodbu dokumentacije (prijavni obrazac, studija izvedivosti i sl.) potrebno je potencijalnim prijaviteljima omogućiti dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 1. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.
Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute.
Mijenjaju se sljedeći dokumenti:

 • Upute za prijavitelje_3.izmjena,
 • Obrazac 3. Izjava partnera_3.izmjena,
 • Obrazac 9. Izjava prijavitelja_partnera o kapacitetima u ITR1_3.izmjena,
 • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava_3.izmjena.

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Povećanje iznosa sredstava za ugovaranje projekata za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ Grupa 3

Odlukom Vlade Republike Hrvatske povećava se iznos bespovratnih sredstava za 60.000.000,00 EUR za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ unutar Grupe 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma.

Ukupni iznos sredstava za Grupu 3 nakon povećanja iznosi 121.716.105,91 EUR. Uspješna implementacija infrastrukturnih projekata u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma posebno je značajna budući da doprinosi rješavanju problema sezonalnosti i povećanju razine dodane vrijednosti kao i razvoja turizma na kontinentu te je poticanje razvoja turizma s posebnim naglaskom na zdravstveni turizam jedan o prioriteta definiranih u Programu Vlade RH 2021. -2024. i naglašen je kao jedan od ključnih turističkih proizvoda u Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Popis ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I1.01) Grupa 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

Odluka o financiranju za trgovačko društvo Terme Bjelovar d.o.o.
Trgovačkom društvu Terme Bjelovar d.o.o. dodijeljena je pojedinačna jednokratna državna potpora u ukupnom iznosu od 16.931.612,34 EUR za provedbu projekta ˝Bazenski kompleks u Velikom Korenovu TEMREM BJELOVAR, Bjelovar˝ za sufinanciranje sljedećih aktivnosti: postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije; izgradnja i opremanje termalnog bazenskog kompleksa s hortikulturnim uređenjem.

Popis dodatno ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I1.01)

GRUPA 1 - Posjetiteljska infrastruktura

GRUPA 2 - Infrastruktura aktivnog turizma

GRUPA 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma

Popis dodatno ugovorenih projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga ˝Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti˝ (referentni broj NPOO.C1.6.R1-I1.01)

GRUPA 1 - Posjetiteljska infrastruktura


GRUPA 2 - Infrastruktura aktivnog turizma
Grupa 3 - Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma