„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“

„Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01)
Otvoren privremeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026.

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva je je razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji mogu potaknuti:

 • oporavak i otpornost turističkog sektora kroz javna ulaganja u povećanje atraktivnosti  slabije razvijenih turističkih destinacija, čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanje kvalitete destinacije i omogućavanje produžetka sezone, kao i „raspršivanja“ prevelike koncentracije turista,
 • poticanje održivih oblika turizma,
 • razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu s EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.
Podrškom ulaganjima u zelenu i digitalnu tranziciju te unaprjeđenje javne turističke infrastrukture planira se potaknuti održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećati raznovrsnost turističke ponude na manje razvijenim turističkim odredištima, smanjiti prekomjerni turizam u najrazvijenijim turističkim područjima te potaknuti gospodarski oporavak i zapošljavanje lokalnog stanovništva, što će pozitivno utjecati na smanjenje regionalnih neujednačenosti te demografsku revitalizaciju.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 930.000.000,00 HRK (123.432.211,82 EUR), od čega je iznos sredstava u Državnom proračunu RH osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako slijedi:
 • Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura – 185.000.000,00 HRK (24.553.719,55 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1  ITR-a ne može dodijeliti više od 44.640.000,00 HRK (5.924.746,17 EUR);
 • Grupa 2: Infrastruktura aktivnog turizma  – 280.000.000,00 HRK (37.162.386,36 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 66.960.000,00 HRK (8.887.119,25 EUR);
 • Grupa 3: Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma   – 465.000.000,00 HRK (61.716.105,91 EUR), od čega se za projekte u općinama i gradovima na području kategorije 1 ITR-a ne može dodijeliti više od 111.600.000,00 HRK (14.811.865,42 EUR).
 
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
 • Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura
  • Jedinica područne (regionalne) samouprave
  • Jedinica lokalne samouprave
  • Javna ustanova
  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 • Grupa 2 Infrastruktura aktivnog turizma
  • Jedinica područne (regionalne) samouprave
  • Jedinica lokalne samouprave
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
  • Javna ustanova registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje  sportskom građevinom
  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu
 • Grupa 3 Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma
  • Jedinica područne (regionalne) samouprave
  • Jedinica lokalne samouprave
  • Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma
  • Trgovačko društvo u javnom vlasništvu  

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Dokumentacija:
Upute za prijavitelje
 
Obrasci koji su sastavni dio Poziva:
Obrazac 1.1. Prijavni obrazac Grupa 1 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.2. Prijavni obrazac Grupa 2 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 1.3. Prijavni obrazac Grupa 3 (elektronska verzija u sustavu eNPOO)
Obrazac 2. Izjava prijavitelja
Obrazac 3. Izjava partnera
Obrazac 4. Izjava prijavitelja/partnera o nepovrativosti PDV-a
Obrazac 5. Skupna izjava prijavitelja/partnera
Obrazac 6. Izjava o korištenim državnim potporama ili potporama male vrijednosti
Obrazac 7. Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi
Obrazac 8. Usklađenost projekta s načelom DNSH
Obrazac 9. Izjava prijavitelja/partnera  o kapacitetima u ITR1
Obrazac 10. Izjava prijavitelja/partnera  za projekte zdravstvenih ustanova
Obrazac 11. Izjava o nepromijenjenim okolnostima
Obrazac 12. Model Sporazuma o partnerstvu
 
Prilozi koji su sastavni dio Poziva:
 
Prilog 1. Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Prilog 2. Opći uvjeti
Prilog 3.1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Grupa 1
Prilog 3.2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Grupa 2
Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Grupa 3
Prilog 4. Pravila za neobveznike javne nabave
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 6. Kontrolna lista za identifikaciju državnih potpora
 
Dodaci koji su sastavni dio Poziva:
 
Dodatak 1. Program dodjele državnih potpora za ulaganja u sektoru turizma
Dodatak 2. Program dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u sektoru turizma

​Obavijesti:
 
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01)

SADRŽAJ:

Virtualna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - Grupa 1, 2 i 3“ (C1.6. R1-I1.01) održat će se u ponedjeljak, 14. studenog 2022. godine s početkom u 11.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme Microsoft Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 10. studenog 2022. godine u 12 sati.
Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://forms.gle/3twMTVNS83sAu7xe6.

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.