KTG QA

Česta pitanja i odgovori
 
 1. Kome se dodjeljuju potpore?
 
Temeljem Programa KTG 2023. dodjeljuju se potpore subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) koji su registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti definirane po svakoj Mjeri zasebno.
 
 1. Kako se podnose prijave na Javni poziv?
 
Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/
Prijavu može ispuniti samo osoba koja ima ovlaštenja za zastupanje subjekta u sustavu eGrađani (FINA servis e-ovlaštenja) u suprotnom prijava neće biti važeća.
 
 1. Za koje razdoblje se priznaju prihvatljivi troškovi?
 
Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine.
 
 1. Mogu li se prijaviti subjekti koji su u blokadi?
 
Potpore se ne mogu isplatiti subjektima koji su u blokadi.
 
 1. Koliko prijava može podnijeti jedan prijavitelj?
 
Prijavitelj po ovom Javnom pozivu može podnijeti samo jednu prijavu.
 
 1. Do kada se zaprimaju prijave na Javni poziv?
 
Prijave se zaprimaju do 5. svibnja 2023. godine do 16,00 sati.
 
 1. Jesu li prihvatljivi prijavitelji koji su se nedavno registrirali?
 
Prihvatljivi prijavitelji moraju biti registrirani najmanje jednu godinu do trenutka podnošenja prijave i posjedovati važeće rješenje (iznimka u mjeri B ako su upisani u Registar agencija nakon 1. 1. 2018. do 5. 4. 2022.).
 
 1. Je li prihvatljiv prijavitelj onaj koji nema zaposlene tijekom čitave godine?
 
Prihvatljivi prijavitelji moraju imati najmanje jednog zaposlenog djelatnika tijekom cijele prethodne godine. 
 
 1. Jesu li prihvatljivi subjekti obrti koji ne posluju cijelu godinu?
 
Sezonski obrti nisu prihvatljivi prijavitelji.
 
 1. Je li potrebno priložiti tražene obrasce za koje nemamo podatke?
 
Potrebno je u prijavi priložiti sve tražene Obrasce i Izjave potpisane i ovjerene žigom, neovisno o tome postoje li podaci za neke Izjave ili ne.
 
 1. Je li potrebno priložiti potvrdu o nepostojanju poreznog duga?
 
Prijavitelje će se provjeravati u e-servisu Fine – info.BIZ stoga nije potrebno dostavljati dokumentaciju u kojoj je vidljivo ima li podnositelj prijave evidentiran dug po osnovi javnih davanja, poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća, ima li podmirene obveze prema zaposlenicima, je li u blokadi i slično.
 
 1. Tko su prihvatljivi prijavitelji u Mjeri A?
 
U mjeri A – Restorani prihvatljivi su postojeći ugostiteljski objekti s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju neko od važećih rješenja iz skupine „Restorani“ isključivo Restoran ili Gostionica, ili iz skupine „Barovi“ rješenje za Konobu ili Klet. Prihvatljivi korisnici su subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu Glavnu djelatnost po NKD 56 - Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
 
 1. Po kojoj se lokaciji  gleda Indeks turističke razvijenosti za agencije?
 
Indeks turističke razvijenosti 2021. https://www.iztzg.hr/hr/itr gleda se prema sjedištu Agencije.
 
 1. Tko su prihvatljivi prijavitelji u Mjeri C?
 
Mjera C namijenjena je isključivo brodarima koji sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma(NN 68/19) raspolažu Rješenjem nadležnog Ureda kao „Plovni objekti za krstarenja“ kao i Upisnim listom u registar brodova.
 
 1. Koji su prihvatljivi troškovi u Mjeri C?
 
U Mjeri C prihvatljivi su isključivo troškovi: Uređaj za desalinizaciju vode - na plovilu i uređaj za bio kemijsko pročišćavanje otpadnih voda na plovilu.