Javni pozivi

Slika /AA_2018_b-fotke/ilustracije/zoran_jelaca_w024.jpg

2018. 
_____________________________________________________

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - KTG 2018

3. 7. 2018. Odluke o odabiru projekata:

 • Mjera A1 (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
 • Mjera A2 (kampovi i kamp odmorišta)
 • Mjera A3 (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
 • Mjera A4 (seljačko domaćinstvo - OPG)
 • Mjera B (razvoj posebnih oblika turizma)
 • Mjera C (defibrilatori i vodonosci)
 • Mjera D - („Hrvatski otočni proizvod“) 

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

Dodatna pitanja u vezi s odlukama:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)

____________________________________________________

19. 2. 2018.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. 3. 2018.

 • JAVNI POZIV /.pdf
 • PROGRAM /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Upute za ispunjavanje prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/18 /.pdf
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
 • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničko poštom, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr („Hrvatski otočni proizvod“)

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine.

Pojašnjenje uz Mjeru C - ulaganje u inovativne IT tehnologije:
Prihvatljive aktivnosti ove podmjere odnose se na prijavitelje - hotele/kampove/hostel/marine za ostvarivanje digitalne interakcije s gostima za ubrzavanje prijavljivanja/odjavljivanja gostiju, proširivanje turističke ponude i povećanje sigurnost gostiju i djelatnika hotela, kampova, hostela ili marina. Nisu prihvatljive aktivnosti poput izrade web stranica i njihova korištenja u oglašavanju, prodaji i promociji kao i kupnja informatičke opreme.

_____________________________________________________