Javni pozivi

Slika /AA_2018_b-fotke/ilustracije/zoran_jelaca_w024.jpg

​2019. 

31. 7. 2019. - Poziv “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva” - otvoren do 21.10. 2019.

_____________________________________________________

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - KTG 2019

22. 5. 2019. Odluke o odabiru projekata: 

 • Mjera A1 (sve vrste iz skupine „hoteli“)
 • Mjera A2 (kampovi i kamp odmorišta)
 • Mjera A3 (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
 • Mjera A4 (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG)
 • Mjera B (razvoj posebnih oblika turizma)
 • Mjera C (defibrilatori i IT tehnologije)
 • Mjera D (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

28. 1. 2019.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 1. ožujka 2019. godine

 • JAVNI POZIV KTG/2019 /.pdf
 • PROGRAM KTG/2019 /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/2019 /.pdf
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
 • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničko poštom, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i IT tehnologije)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

Za tehničku podršku u ispunjavanju obrasca prijave KTG2019 pošaljite upit na: pmo-hd@infodom.hr 
Odgovori na upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu primanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Posljednji dan za slanje upita je 1. ožujka 2019. godine do 13 sati.

_____________________________________________________


26. 4. 2019 - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini - otvoren do 28. lipnja 2019. Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: fondzaturizam@mint.hr

____________________________________________________

VAŽNO: Nakon odobrenja povećanja alokacije za projekte s rezervne liste objavljena je 2. Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.03 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kojom je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn.


____________________________________________________