​Započeo tjedan EU makroregionalnih strategija

  • Slika /2022_photo_ilustrac/220308_tms1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Jučer je iz Bruxellesa otvoren Tjedan makroregionalnih strategija EU /EU Macro-regional Strategies Week/, koji po treći put organizira Europska komisija kao godišnje događanje. Hrvatska je dio dvije makroregionalne strategije, Dunavske i Jadransko-jonske, a u potonjoj Ministarstvo turizma i sporta koordinira temu Održivi turizam na nivou deset zemalja članica.

Tjedan makroregionalnih strategija EU pokrenut je s ciljem povezivanja ključnih dionika iz resornih ministarstava zemalja uključenih u četiri makroregionalne strategije – Jadransko-jonsku, Dunavsku, Alpsku i Baltičku (EUSAIR,EUSDR,EUSALP,EUSBSR), predstavnika institucija Europske unije, istraživačke i akademske zajednice, predstavnika raznih gospodarskih sektora, organizacija civilnog društva i građana i njihova uključivanja u rasprave o zajedničkom budućem razvoju, razmjenu primjera dobre prakse te doprinos poboljšanju cjelokupnog razumijevanja širokog utjecaja Kohezijske politike na život građana u Europskoj uniji.

Tjedan je otvorio Marc Lamaître, direktor Glavne uprave Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku DR Regio.

Treće izdanje Tjedna prati moto „Angažirajte se, osnažite, razvijajte se“ / Engage, Empower, Evolve/ i tri teme: mladi, Europski zeleni plan i društvene promjene.

Godina 2022. Europska je godina mladih, stoga se je i prvi dan Tjedna uključio u njezino obilježavanje organiziranjem rasprave na temu odnosa makroregionalnih strategija i mladih. Rasprava je protekla u smjeru poticanja i osnaživanja mladih da postanu aktivni građani i akteri pozitivnih promjena, da promiču mogućnosti koje politike EU-a pružaju mladima te da se aktivno uključe u njihovo kreiranje, a predstavljeni su i neki primjeri dobre prakse projekata i inicijativa mladih.

Drugi dan Tjedna, utorak, započeo je panel raspravom o društvenoj promjeni (Social Change) i pitanjem kako makroregionalne strategije mogu pozitivno utjecati na društvenu stvarnost.

Raspravu je otvorio, ispred Europske komisije, Slawomir Tokarski, direktor za Europsku teritorijalnu suradnju, makroregije, INTERREG i provedbu programa Europske komisije: “Čini se da je ova ekstremna situacija u Ukrajini izazvala empatiju i energiju društva. Vidjeli smo kako se društvo brzo i učinkovito mobiliziralo i pružilo pomoć potrebitima. Postoji veliki potencijal koji trebamo iskoristiti da potaknemo društvenu promjenu i regeneriramo naše međuljudske odnose. Puno se govori o obnavljanju prirode ili zemlje, isto se može reći i o ljudskoj prirodi i ljudskim odnosima.”
 
Tokarski je podsjetio da se u sklopu INTEREG programa Europske teritorijalne suradnje posebna pažnja posvećuje razumijevanju teme društvene promjene/Social Change te potiču i financiraju projekti s kojima ista zaživljuje u društvenoj realnosti.

Svaka makroregionalna strategija EU-a na svoj način reagira na društvene izazove u svojoj sredini, a u daljnjem tijeku događanja predstavljeni su projekti-primjeri dobre prakse iz svake makroregionalne strategije. Prof. Ksenija Keča predstavila je ispred Libertas međunarodnog sveučilišta iz Zagreba, nositelja projekta i ispred EUSAIR makroregionalne strategije projekt „ArhKonTur – Arheološki konceptualno turističko vođenje za mlade i seniore“.

Projekt na inovativan način odgovara društvenim izazovima zapošljavanja ranjivih društvenih skupina u području turizma kroz povećanje njihove zapošljivosti i integracije na tržište rada u sektoru turizma. Projekt je bio u provedbi 18 mjeseci, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 1.581.672,08 HRK.

Rezultat projekta je izrada posebno prilagođenih inovativnih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljane specijalističke usluge arheološkog turističkog vođenja namijenjenog razvoju novih proizvoda i paketa kulturnog/arheološkog turizma u cjelogodišnjem periodu za ciljane korisnike, osposobljavanje nastavnika i mentora za izvođenje tih programa i osposobljavanje 40 predstavnika ciljanih skupina nezaposlenih mladih do 25 i seniora 54+. Oni su osposobljeni kroz teoretski i praktični terenski rad obilaska 7 županija sa širokim rasponom i kvalitetom izlaznih kompetencija koje su im poboljšale poziciju na tržištu rada. Hrvatska ima ogroman kreativni potencijal vezan uz kulturnu baštinu, što ukazuje na dugoročnu potrebu za stručnjacima u turističkoj interpretaciji, prilagođenoj specifičnim korisnicima, u okviru pružanja usluga specijalističkog koncepta turističkog vođenja.

Pandemija Covid 19 već je utjecala na promjene u turizmu, koji se pokazao kao najranjivija grana. Promijenilo se ponašanje turista i njihova očekivanja, a događa se i zaokret od destinacijskog turizma ka motivacijskom turizmu. Jesu li te promjene samo privremena prilagodba ili dugoročni trend, hoće li i koje od njih će opstati i ostati, pokazat će vrijeme.

Zanimljivo pitanje postavljeno je Elisi Ferreira, Povjerenici EK za Koheziju i reforme - Što će se dogoditi s projektima Baltičke makroregionalne strategije u kojima sudjeluju organizacije iz Rusije i Bjelorusije te s projektima Dunavske makroregionalne strategije u kojima sudjeluje Ukrajina? Povjerenica je odgovorila da će se projekti u kojima sudjeluju Rusija i Bjelorusija nastaviti provoditi bez njihovog daljnjeg sudjelovanja, a da će se dodatno pomoći provedbi projekata u kojima sudjeluje Ukrajina kako bi se osiguralo sudjelovanje njezinih organizacija.

Tjedan traje do 11. ožujka, a teme i rasprave možete pratiti online bez posebne registracije putem poveznice https://eumrsweek.tw.events/en/streaming

Priručnik za interpretaciju u arheološkom turizmu možete pogledati ovdje.

Pisane vijesti