Za privatne iznajmljivače Vlada predlaže plaćanje paušalne boravišne pristojbe

Slika /arhiva/hansal.jpg

Hrvatska je Vlada na današnjoj sjednici predložila po hitnom postupku donošenje izmjena i dopune Zakona o boravišnoj pristojbi kojim bi se od 2005. godine uvela obveza plaćanja boravišne pristojbe u godišnjem paušalnom iznosu za građane koji su registrirani za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu – «privatne iznajmljivače».

Ovu će pristojbu iznajmljivači plaćati za svaki krevet i svaku smještajnu jedinicu u kampu, koje koriste za pružanje usluga smještaja. Uplaćuje se na račun turističke zajednice općine, grada ili mjesta do 31. srpnja tekuće godine, ili u 3 obroka, s time da posljednji obrok treba uplatiti do 30. rujna.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe je umnožak: broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu, koeficijenta područja na kojem se pružaju usluge smještaja i visine boravišne pristojbe, koju određuje Vlada na prijedlog ministra nadležnog za turizam.

Visina koeficijenta je utvrđena ovisno o području:
- naselja koja imaju izlaz na more ili s više od 100.000 stanovnika, imaju koeficijent 1
- naselja koja su na područjima posebne državne skrbi, na brdsko-planinskim područjima i na otocima iz I. skupine, imaju koeficijent 0,50
- a sva ostala naselja imaju koeficijent 0,75

Ostavlja se mogućnost općinskim i gradskim vijećima da povećaju visinu koeficijenta, ali maksimalno dvostruko, i to na prijedlog turističkih zajednica, ako je u pojedinom gradu, općini ili naselju popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju veća od 40 dana godišnje.

U Republici Hrvatskoj registrirano je gotovo 50.000 privatnih iznajmljivača s 340.000 kreveta, što predstavlja 40% ukupnih smještajnih kapaciteta.

Prema procjeni turističkih zajednica, 10-30% privatnih iznajmljivača, ovisno o području, ne uplaćuje boravišnu pristojbu i ne prijavljuje svoje goste, već iznajmljuju sobe i apartmane «na crno». Ovaj problem godinama je prisutan i ne rješava se na zadovoljavajući način, unatoč ogromnim naporima inspekcijskih službi i velikim izdacima za obavljanje inspekcijskih nadzora.

Boravišna pristojba je najvažniji i u pravilu najizdašniji izvor prihoda turističkih zajednica. Zbog navedenog rada «na crno», turističke zajednice često nemaju ili nemaju dovoljno raspoloživih sredstva za izvršavanje zakonom propisanih zadaća, a zbog velikog broja neprijavljenih gostiju, znatno im je otežano i praćenje turističkog prometa. U skladu s mjerama Vlade RH o suzbijanju «crne» ekonomije, predloženo paušalno plaćanje boravišne pristojbe uvelo bi se paralelno s uvođenjem paušalnog oporezivanja građana iznajmljivača.

Model obračuna i naplate paušalnog poreza na dohodak, zajedno s paušalnom boravišnom pristojbom bit će stimulativan i motivirajući za iznajmljivače. Naime, davanja (porez+pristojba) po krevetu bit će umjerena uz jednostavniji postupak u odnosu na sadašnji. To će ih potaknuti na plaćanje ovih obveza jer neće biti u zoni interesa inspekcijskih službi, a također će motivirati neregistrirane iznajmljivače da registriraju djelatnost pružanja usluga smještaja u domaćinstvu.

Primjenom predloženog plaćanja paušalne pristojbe, postiglo bi se sljedeće:
- bolja naplata boravišne pristojbe, što je izravno povećanje prihoda turističkih zajednica, s razmjernim efektima na općinske, gradske i županijske proračune (prema važećoj raspodjeli prihoda od boravišne pristojbe);
- smanjenje iznajmljivanja «na crno»
- usmjeravanje inspekcijskog nadzora na domaćinstva koja nisu registrirana za pružanje usluga smještaja, i
- njihov prelazak na legalno obavljanje smještaja turista, s daljnjim odrazom na povećanje prihoda od boravišne pristojbe
- smanjenje broja neprijavljenih gostiju i bolje praćenje turističkog prometa

Kako Vlada utvrđuje visinu boravišne pristojbe za tekuću godinu, na prijedlog ministra nadležnog za turizam, paušalno plaćanje boravišne pristojbe prema odredbama ovoga Zakona i paušalno oporezivanje moći će se primjenjivati, kao mjera za suzbijanje rada na «crno» u ovom gospodarskom području, već za sezonu 2005., a ujedno osigurati urednije izvršavanje propisanih financijskih obveza.

.

sada

paušal

Boravišna pristojba – ukupni prihod (mln)

64

100

Porez na dohodak

45

100

Prihod po krevetu (za 40 dana iznajmljivanja)
100X40 = 4.000 kn

.

.

Bor.pristojba + porez : Rijeka, Split, Biograd

.

(300+300) 600

Knin, Lastovo

.

(150+150) 300

mjesta u unutrašnjosti

.

(107,5+107,5) 215

                                  


 Pisane vijesti