Vijeće EU usvojilo preporuku za zajedničke kriterije i okvir za putne mjere

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/flag-of-european-union.jpg

Vijeće EU danas je usvojilo preporuku kojom se uspostavljaju zajednički kriteriji i zajednički okvir za putne mjere kao odgovor na pandemiju COVID-19. Cilj preporuke je pomoći državama članicama u donošenju odluka na temelju epidemiološke situacije, regiju po regiju.

“Danas je Vijeće EU donijelo iznimno važnu preporuku za turistički sektor. Važno je djelovati zajedno, ujednačeno i osigurati turistima pravovremene, dostupne i vjerodostojne informacije na europskoj razini”, rekla je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
 
Europsko središte za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) tjedno će izrađivati zajedničku kartu označenu bojama raščlanjenu po regijama s podacima koje pružaju države članice prema sljedećim kriterijima:
  • broj slučajeva na 100 000 stanovnika u posljednjih 14 dana,
  • broj testova na 100 000 stanovnika provedenih u prošlom tjednu (stopa testiranja),
  • postotak pozitivnih testova provedenih u prošlom tjednu (stopa pozitivnosti testa).

Države članice također su se složile pružiti jasne, sveobuhvatne i pravovremene informacije o svim novim mjerama ili zahtjevima, najmanje 24 sata prije nego što mjere stupe na snagu.Priopćenja