Upitnik Ministarstva turizma i sporta - projektni prijedlozi u turizmu i sportu

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Ministarstvo turizma i sporta u procesu je pripreme strateških dokumenata, planova i programa za koje će se u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju koristiti sredstva iz europskih fondova. Temeljem postignutog dogovora o Europskom planu oporavka i Višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021.-2027., Hrvatska ima na raspolaganju 22 milijarde eura za sufinanciranje programa i projekata.

„Novim strateškim dokumentom za turizam želimo postaviti jasne i provedive smjernice turizma u Hrvatskoj. Zainteresirana javnost pozvana je putem linka svojim prijedlozima pridonijeti ostvarenju toga cilja. Hrvatski turizam prije svega mora biti dugoročno održiv, s naglaskom na kvalitetu i proizvode kojima potičemo razvoj cjelokupnog gospodarstva i prepoznatljivosti Hrvatske kao zemlje brojnih turističkih potencijala“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac povodom objave upitnika.

Svi zainteresirani kroz upitnik na poveznici https://e-upitnik.gov.hr/index.php/475242/lang-hr mogu doprinijeti kvalitetnijoj i sveobuhvatnijoj pripremi dokumenata temeljem kojih ćemo budućim ulaganjima osigurati da se Hrvatska zadrži među vodećim europskim turističkim destinacijama u pogledu sigurnosti, kvalitete, dodane vrijednosti, održivosti i inovacija.
 
Ovim putem Ministarstvo turizma i sporta prikuplja projektne prijedloge poduzetnika, obrtnika, OPG-ova, udruga, javnih ustanova, zadruga, jedinica lokalne i regionalne samouprave, turističkih zajednica, klubova i drugih pravnih osoba za sektore turizma i sporta koji bi mogli biti financirani prvenstveno u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, ali i kasnije u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.
 
Projektni prijedlog treba pridonijeti održivom, inovativnom i otpornom turizmu i sportu na način da bude usmjeren na izazove i prioritete koji će generirati dugoročni učinak na konkurentnost vaših poduzeća, kao i sektora turizma i  sporta u cjelini, na otvaranje radnih mjesta, na ekonomsku i socijalnu otpornost i regionalnu koheziju Republike Hrvatske, s naglaskom na doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji.
 
Važno je navesti općenite informacije o projektnom prijedlogu, kako bi kroz proces pripreme Plana oporavka i otpornosti RH kao i operativnih programa za EU fondove u razdoblju 2021.-2027. predvidjeli financiranje aktivnosti sukladno potrebama, ali i gore navedenim ciljevima kojima programi koji će se financirati iz EU fondova trebaju doprinijeti.

Osim usklađenosti potreba s mogućnostima za financiranje, potrebna je i informacija o spremnosti projektnih prijedloga koji se navode budući su sredstva iz EU fondova dostupna pod određenim uvjetima, odnosno u ograničenom vremenskom razdoblju. U ovom trenutku ključno je identificirati projektne prijedloge koji su u zreloj fazi pripremljenosti te se njihova provedba može pokrenuti najkasnije u 2023. godini.

U skladu s potrebama unutar sektora te kreiranju strateških dokumenata, projektni prijedlozi prikupljat će se kontinuirano.
 

Pisane vijesti