Ugovorom između Ministarstvo turizma i sporta i Instituta za razvoj i međunarodne odnose dogovorena suradnja o pružanju usluga vanjskih stručnjaka za inovacije u održivom turizmu

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Temeljem provedenog postupka jednostavne javne nabave, Ministarstvo turizma i sporta - kao projektni partner na projektu EUSAIR Facility Point i koordinator za tematsku upravljačku skupinu Održivi turizam - potpisalo je 21. prosinca 2020. godine s Institutom za razvoj i međunarodne odnose IRMO ugovor o pružanju usluga vanjskih stručnjaka za inovacije u održivom turizmu EUSAIR Jadransko-jonske strategije.

Usluge koje će se pružati tijekom sljedećih 18 mjeseci, financirat će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, INTERREG ADRION Operativnog programa, u sklopu projekta EUSAIR Facility Point projekta. 
 
Stručnjaci Instituta u ovom će projektu pratiti inovativne procese na području devet zemalja Jadransko-jonske makroregionalne strategije, kao i inovativne trendove u pristupu korisnicima i uvođenju novih tehnologija kao alata vidljivosti i promocije.

Svojim preporukama stvarat će bazu znanja s temama važnima za EUSAIR destinacije, kao što su trendovi u inovacijama u sadržaju i interpretaciji prirodnih i kulturnih atrakcija, zatim u smještajnim i pratećim sadržajima destinacija, kao i u načinima uključivanja lokalnog stanovništva u razvoj destinacije.

Time će se omogućiti kvalitetniji razvoj modela održivog upravljanja destinacijama, inovativnih turističkih proizvoda, poduzetničkih modela, te davanja zamaha tehnološkoj podršci poslovnim modelima i obogaćivanju obrazovnih programa za turističke stručnjake.

Ove aktivnosti Ministarstvo turizma i sporta moći će koristiti u pripremi i provedbi strateških dokumenata razvoja turizma, posebno održivog, inovativnog i otpornog turizma, te dati doprinos zadržavanju Hrvatske među vodećim turističkim destinacijama.

Priopćenja