Turističko vijeće HTZ-a usvojilo Program rada za 2015. godinu

Slika /arhiva/htz-TV-HTZ-41214.jpg

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (HTZ), na današnjoj 37. sjednici, usvojilo je Program rada HTZ-a za 2015. godinu, čije aktivnosti slijede odrednice Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma 2014.-2020. godine, kao i razvojni okvir i ključne smjernice Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Program rada za 2015. godinu, s ukupnim proračunom u iznosu od 328.380.000 kuna, glavni fokus stavlja na aktivnosti usmjerene povećanju svjesnosti o brendu Hrvatska, njegovoj prepoznatljivosti i jačanju na svim ključnim tržištima, a također aktivnoj promociji Hrvatske kao cjelogodišnjeg turističkog odredišta, usmjerene na povećanje broja dolazaka i noćenja gostiju u razdobljima pred i posezone, kao i povećanje prosječne potrošnje gosta. Usvojeni Program rada za 2015. godinu veliki je zaokret s ciljanim načinom rada i s dugoročnim ciljem udvostručenja turističke potrošnje te je uvod u aktivnosti čija će se puna afirmacija i rezultati vidjeti u 2016. godini.

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice (HTZ), na današnjoj 37. sjednici, usvojilo je Program rada HTZ-a za 2015. godinu, čije aktivnosti slijede odrednice Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma 2014.-2020. godine, kao i razvojni okvir i ključne smjernice Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.

Program rada za 2015. godinu, s ukupnim proračunom u iznosu od 328.380.000 kuna, glavni fokus stavlja na aktivnosti usmjerene povećanju svjesnosti o brendu Hrvatska, njegovoj prepoznatljivosti i jačanju na svim ključnim tržištima, a također aktivnoj promociji Hrvatske kao cjelogodišnjeg turističkog odredišta, usmjerene na povećanje broja dolazaka i noćenja gostiju u razdobljima pred i posezone, kao i povećanje prosječne potrošnje gosta.

Usvojeni Program rada za 2015. godinu veliki je zaokret s ciljanim načinom rada i s dugoročnim ciljem udvostručenja turističke potrošnje te je uvod u aktivnosti čija će se puna afirmacija i rezultati vidjeti u 2016. godini.

„Ovaj ambiciozni Program rada velik je izazov kako za Glavni ured, tako i za turističku industriju i sve njezine dionike, jer 2015. godina nosi brojne promjene za Hrvatsku turističku zajednicu i hrvatski turizam. Rebranding, dakle novi vizualni identitet koji će u narednom razdoblju definirati našu prepoznatljivost, razvoj i puna afirmacija kvalitetnih specijaliziranih proizvoda, angažman globalne PR agencije, svakako su velike obveze, od kojih s punim pravom očekujemo prve vidljive rezultate već u 2015. godini.  Sve naše aktivnosti u narednome razdoblju bit će usmjerene kvalitetnoj realizaciji zadaća definiranih Programom rada, ali i ciljeva ugrađenih u Strateški marketinški plan kao jedan, uz Strategiju, od najvažnijih dokumenata hrvatskog turizma“, rekao je direktor GU HTZ Ratomir Ivičić.

Aktivnosti Glavnog ureda HTZ-a u sljedećoj će se godini jače okrenuti online komunikaciji, online i offline oglašavanju, unaprjeđenju odnosa s javnošću putem provedbe integrirane PR strategije kao i daljnjoj afirmaciji projekta Hrvatska 365, u kojemu će važnu ulogu imati turističke zajednice koje se trebaju osposobiti za djelovanje na načelu destinacijskih menadžment organizacija (DMO) i destinacijskih menadžment kompanija (DMK).

U komunikacijskoj strategiji na emitivnim tržištima, a prema smjernicama SMPHT-a, HTZ će aktivnosti selektivno usmjeravati na odabrane geozone, pri čemu su određene dvije skupine, ovisno o dostupnosti direktnim (ili one stop) letovima prema zračnim lukama Hrvatske, ili dostupnosti cestovnim prijevozom s vremenom vožnje 4 do 6 sati do odabranih turističkih odredišta Hrvatske.

„Uza sve spomenute projekte ne smijemo zaboraviti spomenuti i TIS kao jedan od najvažnijih projekata u narednoj godini. Njegova puna implementacija očekuje se u 2016. godini, dok će sljedeća godina biti testna za ovaj projekt čija je važnost neupitna za turističku industriju u cjelini“, dodao je direktor Ivičić.

Na današnjoj je sjednici Turističko vijeće raspravljalo i prihvatilo izvješća o tijeku sezone i stanju na tržištima, o obavljenom nadzoru nad poslovanjem HTZ-a za devet mjeseci 2014. godine, kao i o ostvarenju programa rada i financijskom poslovanju za isto razdoblje. Nakon rasprave, prihvaćene su izmjene i dopune godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2014. godinu te prijedlog godišnjeg plana provođenja nadzora nad radom turističkih zajednica u 2015. godini. Osim toga, Turističko vijeće donijelo je odluku o sredstvima oglašavanja HTZ-a u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim/prodajnim kanalima subjekata javnog i privatnog sektora.

  Pisane vijesti