Strukovni savjet za turizam o poslovanju privatnih brodara

Slika /arhiva/Croatia007KriloJesenice.jpg

Najveći problem privatnih brodara je cijena goriva koja je tri puta viša nego, primjerice, u Grčkoj i stoga tražimo korištenje plavog i biodizelskog goriva jer godišnje potrošimo i do 2.400 tona goriva, istaknuo je Špiro Naranča, predsjednik Udruge privatnih brodara, na šestoj sjednici Strukovnog savjeta za turizam održanoj u Krilu Jesenicama. Privatni brodari posebno su istaknuli problem što Europska unija ne priznaje drveni brod kao putnički i ne dopušta ukrcaj putnika na višednevnim krstarenjima. Za brodare je to neprihvatljivo obzirom da više od dvije trećine njihove flote čine drveni brodovi, pa je Naranča zatražio da se privatne brodare zaštiti od takve europske direktive, ali da se u obzir uzme i sigurnost plovidbe.

Šestu sjednicu Strukovnog savjeta za turizam posvećenoj problematici poslovanja privatnih brodara vodio je državni tajnik za turizam Zdenko Mičić uz pomoćnika ministra za razvoj turizma Roberta Pendea i pomoćnika ministra za turističku politiku i tržište Želimira Kramarića. Brodarima je Mičić obećao državnu potporu, subvenciju u iznosu od 10 posto za gradnju drvenih brodova namijenjenih nautičkom turizmu istodobno tražeći od Udruge privatnih brodara bolju kontrolu standarda i kvalitete usluga. Brodari su se požalili na prečeste kontrole brodova i uznemiravanje turista, a Mičić je obećao kako će o tome biti govora na skorom sastanku s inspektoratom, iako, kako je rekao, brodari moraju priznati da i poneki od njih ne poštuju zakon i standarde, što se neće tolerirati.

Hrvatska udruga brodara osnovana je 1991. godine i u članstvu ima 161 brodara od Savudrije do Prevlake te flotu od 164 broda s 1.608 ležajeva, odnosno 4.470 izletničkih mjesta.

Član Strukovnog savjeta za turizam Selimir Ognjenović održao je prezentaciju o ponudi i potražnji klasičnih motornih jedrenjaka na europskom tržištu.

Brodarima su predstavljene i kreditne linije koje im HBOR osigurava za pripremu turističke sezone.Pisane vijesti