Radna grupa za turizam u Rimu

Slika /arhiva/roma-san-pietro.jpg

Sastanak Radne grupe za turizam zemalja SEI-a (Srednjoeuropske inicijative) kojom predsjedava Republika Hrvatska održan je u Rimu, a vodio ga je Želimir Kramarić, pomoćnik ministra za turističku politiku i tržište.

Radna grupa razmotrila je napredovanje dvaju projekata, predviđenih za realizaciju tijekom 2005. godine:

  • Program obuke iz turističkog menadžmenta za predstavnike iz zemalja članica SEI-a (nositelj projekta Italija)
  • Manifestacije s ciljem uspostave „Europske vinske ceste“ između Moldove, Bugarske, Mađarske i Rumunjske (nositelj projekta Moldova)

Na sastanku su inaugurirana trojica potpredsjedatelja (Bugarska, Makedonija i Srbija i Crna Gora), imenovana odlukom Odbora nacionalnih koordinatora na sastanku u Trstu 17. prosinca 2004. godine.

U okviru rasprave o nacrtu Plana aktivnosti 2004-2006. godine, Grupa je razmotrila djelovanje do sada imenovanih Task Forces-a i onih koje će potpredsjedatelji predložiti za područja suradnje na kojima će predvoditi regionalne projekte.

Poseban doprinos razmatranju predstojećih aktivnosti na području međusektorske suradnje očekuje se od predsjedavajućeg Radnom grupom za kulturu (Dušana Šodana, Slovačka) i predsjedavajućeg Radnom grupom za zaštitu okoliša (Roberta Thalera, Austria) – gostiju ovog sastanka.

Radna grupa za turizam zemalja SEI-a osnovana je na sastanku ministara vanjskih poslova 17.-18. svibnja 1991. godine u Bologni, s Hrvatskom kao predsjedavateljicom.  Sastanci RG u pravilu se održavaju dva puta godišnje.

(o kalendaru događanja u SEI-u više na www.ceinet.org )Pisane vijesti