SEMINAR EDUKACIJE ZA KULTURNI TURIZAM

Slika /arhiva/HTZlogo.jpg

Ured za kulturni turizam Hrvatske turističke zajednice i Turistička zajednica grada Otočca organiziraju seminar edukacije za kulturni turizam o temi „Destinacijski menadžment u funkciji kulturnog turizma". Seminar će se održati 9. prosinca 2008. u Otočcu, s početkom u 10,00 sati, a predavač je prof. dr. sc. Dragan Magaš.

Na seminaru će se govoriti o tome što je turistička destinacija, o matricama razvoja turizma, mogućnostima turističkog djelovanja te kako se upravlja turističkom destinacijom.

Sudionici će se upoznati s osobitostima menadžmenta turističke destinacije, sustavom organizacije i njezinoj važnosti za razvoj unutar sektorske suradnje, te tko je nadležan za koje funkcije i djelovanja. Bit će govora i o koordinaciji kulturne i turističke organizacije u turističkoj destinaciji, zadacima i ciljevima menadžmenta, te životnom ciklusu turističke destinacije i ulozi kulturnih resursa u konkurentnosti turističke destinacije.

Cilj je ovog seminara upoznati predstavnike kulturnog i turističkog sektora s organizacijom turističke destinacije kako bi mogli identificirati potrebne izvore podrške i ojačati međusobnu komunikaciju unutar sektora (kulturni, turistički, javna uprava i samouprava).Najave