KONFERENCIJA ZA NOVINARE - PREDSTAVLJANJE MJERA ZA SLJEDEĆU SEZONU

Slika /arhiva/MINT-c.jpg

POZIV ZA NOVINARE

Pozivamo vas na konferenciju za novinare, koja će se održati u utorak 9. prosinca 2008. godine, s početkom u 11,00 sati, u Ministarstvu turizma, Prisavlje 14, (dvorana na VII. katu).

Članovi „Povjerenstva za uskladbu promidžbenih aktivnosti javnog i privatnog sektora za turističku 2009.“, nakon niza sastanaka na razini radnih grupa, prezentirat će usuglašene mjere za sljedeću turističku sezonu.

Ministarstvo turizma osnovalo je Povjerenstvo u dogovoru sa strukovnim udrugama i organizacijama u turizmu (KUH, OMH, HUH, UHPA, UNPAH, Adriatica.net te HUP, HTZ, HOK i HGK) sa zajedničkom zadaćom pripreme mjera za turističku 2009. godinu.  Najave