Proslava Dana europske suradnje u Hrvatskoj

Slika /arhiva/eu_flag.jpg

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, kao upravljačko tijelo, uz podršku zajedničkog tajništva Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2014. - 2020. i Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020.  organizira proslavu Dana europske teritorijalne suradnje.

Proslava će se održati 23. rujna 2016. godine u Nacionalnom parku “Krka”, a bit će to prilika za zajedničku proslavu programa teritorijalne suradnje kao i mogućnost za predlaganje budućih projekata. 

Ovaj događaj organiziran je u okviru Dana europske suradnje koji se obilježava 21. rujna te kojim se slave postignuća u području teritorijalne suradnje u Europi i izvan granica Europske unije.

Petu godinu zaredom, diljem Europe održat će se različita događanja s ciljem poboljšanja vidljivosti i podizanja svijesti o programima teritorijalne suradnje – Interreg, IPA CBC i ENI CBC. Tim događanjima naglašava se uloga koju prekogranični, transnacionalni i međuregionalni projekti imaju u postizanju ciljeva Europske unije kao što su teritorijalna, ekonomska i socijalna kohezija te se želi pokazati raznovrsnost i relevantnost projekata financiranih iz Interreg programa i njihov utjecaj na svakodnevni život stanovnika Europe.

Službena proslava Dana europske suradnje započela je konferencijom o EU kohezijskoj politici koja je, pod slovačkim predsjedanjem nad Europskom unijom, održana u Bratislavi 15. rujna 2016. godine.Najave