Projekt INHERIT - strategije održivog turizma za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine obalnog i morskog područja Sredozemlja

Slika /AA_2018_b-fotke/logos/INHERIT.jpg

Projekt INHERIT odobren je za sufinanciranje u sklopu Programa INTERREG V-B MEDITERRANEAN 2014.-2020., prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Sredozemlja, specifičnog cilja 3.1: Primicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u programskom području MED. INHERIT je integrirani projekt koji okuplja 15 partnera iz svih 10 zemalja Programa INTERREG MED. Trajanje projekta je 48 mjeseci, a ukupni proračun je 5.612.660,00 € od čega se 85%, odnosno 4.643.601,00 €, sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 127.160,00 € iz IPA.

INHERIT okuplja ključne dionike na razini EU, na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u aktivnostima proučavanja, testiranja i kapitalizacije rezultata u cilju stvaranja i poboljšanja strateških javnih politika i mjera zaštite koje se bave negativnim učincima intenzivnih turističkih tokova na programskom području MED; uspostave MED INHERITURA lokacija koje predstavljaju područja u kojima ljudske djelatnosti koegzistiraju s prirodnom baštinom; umrežavanja područja i regija koje će primjenjivati pristup koji se izrađuje projektom INHERIT; jačanja tematskih turističkih ruta (na primjer na udaljenim otocima, povijesnim lokalitetima, itd.) koji će biti integrirani područja INHERITURA koristeći poboljšane smjernice zaštite okoliša kao prednost za povećanje atraktivnosti turističke destinacije na održiv način.
 
INHERIT je integrirani projekt koji se sastoji od tri operativna modula: M1 (proučavanja: izrade analiza, sustavnog vrednovanja, elaboriranja metodologije), M2 (testiranja i prijenosa: testiranja, procjenjivanja rezultata, diseminacije), M3 (kapitalizacije usmjerene prema svim ključnim regulatorima te dionicima zainteresiranima za dobivene rezultate u svrhu poticanja daljnje implementacije)
 
Vodeći partner je Regija Peloponez (Grčka), a ostali partneri su Regija Emilia Romagna (Italija), Regija Murcia (Španjolska), Regija Puglia (Italija), Ministarstvo turizma (Hrvatska), Institut za turizam i poljoprivredu Poreč (Hrvatska), Sveučilište Patras (Grčka), Department Herault (Francuska), Javna ustanova za promociju poduzetništva i razvojne projekte Općine Izola (Slovenija), ANETEL (Cipar), Agencija za razvoj i jačanje dijaloga Malte (Malta), Međunarodna udruga sredozemnih šuma (Francuska), Udruženje za očuvanje baštine Mertola (Portugal), Zaklada SENECA (Španjolska), Parkovi Dinarida (Crna Gora), dok su pridruženi projektni partneri Ministarstvo turizma Helenske Republike (Grčka), ARPA (Italija) i Javni zavod Park Strunjan (Slovenija).

EU