Predstavljen projekt „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo turizma i sporta kao korisnik bespovratnih sredstava osiguranih za projekt „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“, u sklopu Europskog socijalnog fonda unutar Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11. i 1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ predstavilo je projekt putem Zoom aplikacije 17. lipnja 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 5.702.470,00 kn koliki je i iznos EU potpore.

U sklopu projekta „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“ razvija se informacijski sustav za prikupljanje i obradu aplikacija i prijava na natječaje i javne pozive, dogradnja informacijskog sustava registra sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba – na nivou regionalne samouprave te informacijski sustav sportske inspekcije.

Projekt „Unaprjeđenje i razvoj Informacijskog sustava u sportu“ doprinosi ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji, pristupačnosti za osobe s invaliditetom u sklopu evidencije sportskih građevina, održivom razvoju i zaštiti okoliša, promicanju načela dobrog upravljanja uključujući suradnju s civilnim društvom.

ww.esf.hr Pisane vijesti