Predstavljen projekt "Dodir civilizacija", revitalizacija starih gradova Karlovačke županije i plan upravljanja kvalitetom u kulturnom turizmu

Slika /AAA_2020_ABC/a_fotke/200716_dodir_civilizacija.jpeg

Predstavljanje krovnog interpretacijskog plana razvojnog projekta „Dodir civilizacija“ održano je u Novigradu na Dobri. Dio projekta sufinanciralo je Ministarstvo turizma u sklopu programa javne turističke infrastrukture u 2019. godini.

Riječ je o projektu obnove i revitalizacije 10 starih gradova na području Karlovačke županije. Projekt obnove ovih starih gradova procjenjuje se na 60 milijuna eura, a računa se u najvećem dijelu na europska i nacionalna sredstva.

U nazočnosti zamjenice župana Karlovačke županije Martine Furdek Hajdin, predstavnika gradova i općina, Ministarstva kulture Konzervatorskog odjela u Karlovcu, Turističke zajednice Karlovačke županije, Razvojne agencije te javnih ustanova koje se bave turističkom djelatnošću, kao i članova povjerenstva za izradu Plana, dosadašnje aktivnosti na projektu predstavila je predstavnica izrađivača studije, tvrtka Kocka d.o.o. iz Šibenika Mirna Vulin.

Na prezentaciji su prikazane dosadašnje aktivnosti Radne skupine, strateški okvir projekta, prostorni obuhvat, interpretacijski okvir, akcijski plan, valorizacija starih gradova te ostale aktivnosti koje slijede. Također je prikazan i vremenski slijed provedbe akcijskog plana te mogući izvori financiranja.

Plan će biti u javnoj raspravi dostupan zainteresiranoj javnosti za prijedloge i primjedbe.

Pisane vijesti