Potpisan ugovor za razvoj tri strateška projekta jadransko-jonske strategije za financijski okvir 2021.-2027.

Slika /AAA_2020_ABC/b_logos/eusair-logo.jpg

Ministarstvo turizma, kao projektni partner EUSAIR Facility Point projekta, potpisalo je ugovor s Institutom za turizam i WYG savjetovanjem d.o.o. iz Zagreba za razvoj tri projektne ideje projekata ugrađenih u transnacionalni i međusektorski kontekst.

Ugovor vrijedan milijun i 526 tisuća kuna odnosi se na razvoj projekata CulturAir, DES_AIR i Green Mapping: CulTourAIR je fokusiran na poboljšanje postojećeg sustava turističke statistike kulturnog turizma kako bi se olakšalo informirano donošenje odluka u odnosu na održivo i odgovorno upravljanje cjelokupnim kulturno turističkim proizvodom u jadransko-jonskoj regiji.
 
Projekt bi trebao uključivati istraživanje profila, stavova i potrošnje posjetitelja kulturnih atrakcija i događanja u jadransko-jonskoj regiji te uspostaviti jedinstven i usklađen metodološki okvir koji bi omogućio zemljama ove regije da kontinuirano provode istraživanje i prate karakteristike kulturnih potreba i utjecaja turističkih aktivnosti na kulturne resurse, lokalnu ekonomiju i društvo; DES_AIR doprinosi integriranom održivom upravljanju turističkim destinacijama u jadransko-jonskoj regiji kroz razvoj ljudskog kapitala ciljanim obrazovanjem turističkog sektora.
 
Ljudski kapital najdragocjeniji je oblik kapitala, a EUSAIR strategija je prioritetno kroz svoj 4. tematski stup posvećena razvoju održivog ljudskog kapitala u području održivog turizma; Green Mapping ima za cilj podržati razvoj, tržišno pozicioniranje i promociju turističkih aktivnosti kvalitetnih (M)MSPa i destinacija u zemljama EUSAIRa kao ključnih sastavnica i dionika održivog turističkog razvoja jadransko-jonske makroregije. Green Mapping u skladu je s Europskim zelenom planom, strategijom za postizanje održivog gospodarstva EU, predstavljenom u prosincu prošle godine.
 
Kako implementacija makroregionalnih strategija nema vlastitih izvora financiranja, provedba ovog ugovora ima za cilj osigurati razvijene, prihvatljive i za prijavu na natječaje za bespovratna sredstva EU u novoj financijskoj perspektivi 2021-2027. godine spremne projekte, strateški važne za područje jadransko-jonske regije.

Ugovor je dio projektnih aktivnosti Facility Point projekta, sufinanciranog bespovratnim sredstvima EU iz INTERRREG ADRION programa, svrha kojeg je pružanje tehničke i administrativne potpore članovima upravljačke strukture EUSAIR makroregionalne strategije, jednako kao i članovima EUSAIR tematskih grupa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Odabir vanjskih TSG4 stručnjaka izvršen je kroz otvoreni natječajni postupak i međunarodni poziv, prema nacionalnim i EU pravilima vezano za javnu nabavu usluga.

Institut za turizam kao hrvatska istraživačka i savjetodavna institucija specijalizirana za područje turizma svoj multidisciplinarni pristup, iskustvo, tržišnu poziciju i reputaciju uspješno gradi već više od 60 godina i sve više postaje nezaobilazan projektni partner ili pružatelj usluga u velikom broju projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima Europske unije.

Tvrtka WYG kompanija je koja svoje konzultantske usluge projektantskih i razvojnih operacije provodi širom svijeta iz tridesetak ureda smještenih u Velikoj Britaniji i Europi, među kojima i u Zagrebu, a uže područje su joj pripreme i provedbe projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima Europske unije. Prošle je godine WYG postao dio međunarodne konzultantske TetraTech grupe koja trenutno nadzire više od 120 međunarodna razvojna projekta u 52 zemlje.

Objedinjena specijalistička znanja i iskustva Instituta za turizam i WYG savjetovanja donose u provedbu EUSAIR Facility Point projekta i implementaciju EUSAIR makroregionalne strategije novu perspektivu i dodanu vrijednost.

Razvoj ovih strateških projekata područje jadransko-jonske makroregije jedna je u nizu aktivnosti koje bi trebale doprinijeti pozicioniranju ove regije kao održive, na kulturi i prirodnim ljepotama utemeljene makroregionalne destinacije vođene znanjem i najboljim praksama.

„Uvjereni smo da iskustvo i preporuke, temeljem kojih su navedeni stručnjaci dobili ovaj posao, kroz zahtjevan postupak javne nabave, jamče vrhunsku razinu usluge i uvida što se događa na međunarodnom planu u razvoju turizma. Naši partneri iz osam zemalja i mi zaslužujemo razvoj strateških projekata koji će nam omogućiti ostvarenje zajedničke vizije - zelene, kvalitetne i na svjetskom tržištu prepoznatljive destinacije te održivo upravljanog turizma utemeljenog na trajnim kulturnim i prirodnim vrijednostima naše regije“, izjavio je Frano Matušić, državni tajnik Ministarstva turizma.

„Kroz naša istraživanja prepoznali smo da su sve zemlje jadransko-jonske regije, u manjoj ili većoj mjeri, suočene s istim ili sličnim problemima te da bi zajednički, regionalni projekti mogli dati značajan doprinos njihovom učinkovitom rješavanju. Mogućnost da svoja znanja i iskustva primijenimo u osmišljavanju ova tri strateška projekta za jadransko-jonsku regiju od neprocjenjive je važnosti. Njihov strateški status istovremeno omogućuje mobiliziranje ključnih dionika u zemljama jadransko-jonske regije te, samim time, uspješnu razradu projekta i, u budućnosti, njihovo financiranje, rekla je dr. sc. Renata Tomljenović, pomoćnica ravnatelja Instituta za turizam.

Pisane vijesti