Otvoren Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/news_mint_gov_hr.jpg

Ministarstvo turizma i sporta raspisuje Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini. Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 16. prosinca 2020. godine i traje do 16. siječnja 2021. godine.

Prijava na Javni poziv vrši se putem online prijave na: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/572671/lang-hr i dostavljanjem pripadajuće dokumentacije osobno ili putem pošte na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport, Savska cesta 28/1, 10000 Zagreb.

Na temelju članka 75. stavka 1. točke 7. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15,19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (NN 135/20) te u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini.

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2021. godini je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne športske promocije Republike Hrvatske.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će troškove organizacije velikih sportskih manifestacija koje u smislu ovog Javnog poziva predstavljaju sportska natjecanja međunarodnog karaktera čiji proračun za organiziranje manifestacije iznosi najmanje 3.000.000,00 kuna, a koja se održavaju na području Republike Hrvatske u vremenskom periodu od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine te koje svojom prepoznatljivošću doprinose međunarodnom ugledu i promociji Republike Hrvatske.

Dodatne informacije i dokumente javnog poziva pogledajte u rubrici Javni pozivi i Velike sportske manifestacije.

Priopćenja