Okrugli stol: Mogućnosti razvoja ruralnog turizma

Slika /arhiva/050527-krk.jpg

U gradu Krku održan je danas okrugli stol, u organizaciji Strukovne skupine obiteljskog smještaja HGK – Županijske komore Rijeka, na kojemu je o programu poticanja ruralnog turizma govorio Robert Baćac, pomoćnik ministra za sustav turističkih zajednica i selektivne oblike turizma.
 
Ruralni turizam proizašao je upravo iz obiteljskog smještaja kao promoviranje čuvanja tradicije i baštine određenog kraja, istaknuo je pomoćnik ministra Baćac. Naglasio je također značenje trendova ruralnog turizma u Hrvatskoj, posebice na području Kvarnera. Naime,  slijedom dobre suradnje Turističke zajednice Istre i Strukovne skupine obiteljskog smještaja, kao i brojnih studijskih putovanja u Istru, na Kvarneru danas imamo desetak punktova ruralnog turizma visoke kvalitete (3 vile s bazenima na Krku, nekoliko kuća za odmor, bed&breakfast itd.) i 2 touroperatora koju su u svoju ponudu uvrstili te objekte. Međutim najveći problem ruralnog turizma i dalje je zahtjevna zakonska regulativa i edukacija na terenu, zaključio je Robert Baćac.

Mogućnosti izletničke destinacije «Park prirode Učka» prezentirao je Marin Grgurev, stručni suradnik u Parku prirode koji svojom površinom od 160 km2  pruža pretpostavke za različite oblike rekracije poput biciklizma, planinarenja, zmajarenja, padobranskog jedrenja, kao i ustanovljavanja poučnih eko-staza.

O zakonskim novinama na području ruralnog turizma koje su stupile na snagu uoči ovogodišnje sezone, govorio je Nedo Pinezić, predsjednik Strukovne skupine obiteljskog smještaja HGK-ŽK Rijeka, naglašavajući povećanu odgovornost iznajmljivača. Svi koji se bave pružanjem usluga smještaja (osim domaćinstva kapaciteta 4 stalne postelje u općinama i naseljima prosječne godišnje popunjenosti privatnog smještaja manje od 40 dana) plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe. Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe umnožak je broja kreveta, koeficijenta razreda turističkog mjesta i visine boravišne pristojbe.

O novinama glede paušalnog plaćanja boravišne pristojbe govorio je Stanislav Nusbaum, voditelj Odsjeka za turizam u Državnom inspektoratu u Rijeci  te istaknuo kako sada nema obveze vidnog isticanja iznosa boravišne pristojbe i navođenja iste u računu. Također je ukazao i na trend smanjivanja kapaciteta iznajmljivača tako što se broj stalnih postelja smanjuje u korist pomoćnih.

Građani koji pružaju turističke usluge u domaćinstvu, a nisu obveznici PDV-a dužni su platiti porez u paušalnom iznosu, naglasio je Danijel Jerman, predstavnik Ministarstva financija, Porezne uprave Rijeka, a iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez ovisno o odluci jedinice lokalne samouprave. Porezni obveznik koji plaća paušalni porez na dohodak obvezan je izdati račun za svaku pruženu uslugu, a također iznajmljivač je dužan voditi Evidenciju o prometu.

Najčešća pitanja na ovom okruglom stolu odnosila su se na praktičnu primjenu donesenih zakona, primjerice isticanje cijene boravišne pristojbe u cjeniku i slično te rokovi plaćanja paušalnog poreza na dohodak, ali naglašeni su i stimulirajući efekti novih propisa. Posebno je iskaknut problem nelegalnog iznajmljivanja vikendica i kuća za odmor. Nova zakonska regulativa usmjerena je na iznajmljivače koji rade legalno, a ostaje problem «crnog» tržišta iznajmljivanja, jer za sada nemamo učinkovitih mjera nadzora.


 Pisane vijesti