Održana videokonferencija ministara turizma EU s temom utjecaja pandemije COVID-19 na sektor turizma

Slika /AAA_2020_MINTIS/fotke/200928_Air_mints1.jpeg

Danas je u sklopu programa njemačkog predsjedanja Vijećem Europske unije (EU) održana video konferencija ministara država članica Europske unije zaduženih za sektor turizma na kojoj je sudjelovala ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Na konferenciji se razgovaralo o pitanjima koja se odnose na problematiku izazvanu pandemijom COVID-19 i njenim implikacijama koje su se odrazile na sektor turizma. Na videokonferenciji su sudjelovali ministri i visoki dužnosnici država članica EU koji te su izrazili spremnost na koordinaciju u donošenju mjera za osiguranje nesmetanog kretanja državljana zemalja članica EU, te održavanje povoljne epidemiološke slike unutar EU. Ministri su izmijenili mišljenja oko nacionalnih procedura koje se odnose na ograničenja kretanja unutar samih zemalja članica.„Republika Hrvatska započela je tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije s proaktivnom komunikacijom vezanom uz problematiku uzrokovanu pandemijom COVID-19, veseli me da danas nastavljamo aktivnu raspravu jer je upravo sektor turizma znatno pogođen pandemijom. Želja nam je prije svega staviti naglasak na osiguravanje mogućnosti slobodnog kretanja za sve državljane EU unutar EU i Šengenskog prostora kako bi osigurali nastavak gospodarskih aktivnosti, odnosno turizma. Za Republiku Hrvatsku iznimno je važno da se na razini EU pripremi kartografija rizičnih područja pojedinačno za zemlje s njihovim regijama s obzirom da epidemiološka slika varira unutar zemalja i njihovih županija“, istaknula je ministrica Brnjac vezano uz održavanje video konferencije.
 
Na konferenciji se razgovaralo i mogućnostima potpore za turistički sektor kroz povlačenje sredstava iz fondova EU kako bi se osigurao brži oporavak sektora u kojem su diljem Europe ugrožena radna mjesta, a što na što se osvrnula i ministrica Brnjac tijekom konferencije: „Moramo uzeti u obzir dugoročne posljedice krize na turizam i istražiti veze sa zelenom i digitalnom tranzicijom kako bismo izgradili jače, održivije i otpornije turističko gospodarstvo. Hrvatska čvrsto podržava mjere koje će umanjiti negativni ekonomski utjecaj krize COVID-19, posebno one usmjerene na očuvanje radnih mjesta u turističkom sektoru, ali i one povezane s budućom otpornošću sektora. Imajući to na umu, pozdravljamo mogućnosti za podršku sektoru kroz novi višegodišnji financijski okvir i program Next Generation EU.“

Priopćenja