EUSAIR Financijski dijalog 2020 - put prema lakšem korištenju EU fondova za ciljeve jadransko-jonske strategije

Slika /AAA_2020_MINTIS/fotke/200929_EUSAIRFinDialog.jpg

U Hotelu Sheraton u Zagrebu Ministarstvo turizma i sporta, partner na projektu EUSAIR Facility Point, organiziralo je danas EUSAIR Financijski dijalog, međuresorni sastanak predstavnika svih upravljačkih tijela koja djeluju u RH s ciljem da se u ranoj fazi pripreme operativnih programa što bolje usklade planovi kako bi se za ciljeve Jadransko-jonske strategije što bolje iskoristila sredstva koja će biti na raspolaganju Republici Hrvatskoj u sljedećem EU proračunu u periodu 2021-2027. 

Prisutni su bili predstavnici ministarstava koja upravljaju raznim područjima provedbe operativnih programa, pomoću kojih se vodi upravljanje dijelom proračuna Europske unije namijenjenog Hrvatskoj.

Okupljanje je Ministarstvo turizma i sporta organiziralo u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova kao nacionalnim koordinatorima za EUSAIR.

„Hrvatska jest koordinator tematskog stupa Održivi turizam za Jadransko-jonsku strategiju, ali sudjelujemo u sva četiri stupa i treba razmišljati izvan okvira i razmišljati i o plavom rastu, prometnom povezivanju regije i zaštiti okoliša“, kazao je Mislav Kovač, iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

S obzirom na čak 10 milijardi eura u sljedećem sedmogodišnjem EU proračunu, Hrvatska će morati dodatno poboljšati koordinaciju i tako omogućiti lakše korištenje EU sredstava.

Predstavnici ministarstava i upravljačkih tijela u raspravi su ukazali na dosadašnje probleme s kojima se Hrvatska susretala u „povlačenju“ toga novca u smislu doprinosa ciljevima makro-regionalnih strategija, a koji se boljom koordinacijom mogu izbjeći.

U predstojećem financijskom razdoblju 2021-2027 trebala bi započeti provedba i tzv. flagship projekata iz područja održivog turizma te su predstavljeni strateški projekti 4. stupa EUSAIR-a Green Mapping, DES_AIR i CulTour AIR.

Pred cijelom regijom, koja obuhvaća 9 zemalja, je prometno i energetsko povezivanje Jadransko-jonskim prometnim i opskrbnim energetskim pravcima.

Svi projekti bi trebali predvoditi uvođenje prioriteta Europskog Zelenog Plana, prije svega odgovornosti i održivosti u područjima energetike, gospodarstva i poslovanja, prometa, turizma, upravljanja destinacijama, upravljanja morskim i ostalim vodenim resursima te očuvanje eko sustava i staništa.

Pisane vijesti