Odabran 61 projekt državne potpore za baštinu u turistički nerazvijenim područjima

Slika /arhiva/ethno-rez.jpg

Ministar mora, turizma, prometa i razvitka Božidar Kalmeta donio je danas odluku o dodjeli državnih potpora za 2006. godinu u visini od 3,5 milijuna kuna za 61 projekt izabran temeljem Programa poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam tradicijske i prirodne baštine u turistički nerazvijenim područjima.

Ove godine je na javi poziv objavljen 27. ožujka s trajanjem do 15. travnja pristiglo rekordnih 308 zahtjeva koji su po županijama vrlo različito podijeljeni: od najmanje 2 (Međimurska županija i Grad Zagreb) do najviše 50 (Sisačko-moslavačka županija).

Najveći iznos potpore je 80.000,00 kn, a najmanji 40.000,00 kn, dok prosječni iznos potpore po projektu iznosi 57.377,00 kn. Program se provodi od 2000. godine, a u pet prethodnih godina iz državnog je proračuna sufinancirano 203 projekta u iznosu od 19,2 milijuna kuna.

Program se pokazao uspješnim jer je dao značajan doprinos razvoju turizma i obnovi tradicijske i prirodne baštine, uglavnom na ruralnom području.

Obnovljeni su mnogi objekti tradicijskih zanata: vodenice, kovačnice, grnčarije, pilane i sl., objekti tradicijskih seljačkih gospodarstava, objekti tradicijske arhitekture. Izvršena je zaštita i valorizacija prirodne baštine kroz nekoliko projekata na zaštićenim područjima.

Realizacijom ovakvih projekata proširuje se turistička ponuda i stvaraju uvjeti za razvoj turizma u ruralnim i zaštićenim područjima.

Popis odobrenih projekata možete vidjeti na Internet stranicama Ministarstva pod rubrikom turizam/programi kreditiranja.

Pregled odobrenih državnih potpora po županijama
 Pisane vijesti