Objavljen natječaj za odabir originalnog i prepoznatljivog suvenira grada Crikvenice

Slika /arhiva/TZ-Crikvenica-L.jpg

Turistička zajednica grada Crikvenice je u sklopu obilježavanja 125 godina turizma u Crikvenici na svojoj web stranici objavila Javni poziv za odabir originalnog i prepoznatljivog suvenira Crikvenice. Cilj ovoga projekta je potaknuti zanimanje za stvaranje novih kreativnih i prepoznatljivih suvenira, a kroz njihovu kontinuiranu promociju želi se jačati prepoznatljivost Crikvenice u kulturnom, povijesnom, tradicijskom i gastronomskom smislu.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe i punoljetne fizičke osobe. Prijavljeni prijedlog suvenira mora biti originalno autorsko djelo i izražavati kulturno-povijesnu, prirodnu ili gastronomsku baštinu Crikvenice, a autori moraju poslati konačno izrađene proizvode i prijedlog dizajna ambalaže.

Radovi s prijavnicom dostavljaju se na adresu Turističke zajednice grada Crikvenice - Trg Stjepana Radića 1 c, 51260 Crikvenica s naznakom "NE OTVARATI - natječaj za suvenire, zaključno do 30. rujna 2013. godine.

Najbolje ocijenjeni radovi bit će predstavljeni na izložbi organiziranoj u sklopu programa proslave 125 godina organiziranog turizma u Crikvenici u Gradskoj galeriji Crikvenica od 7. do 23. studenoga 2013.

Tekst natječaja i prijavnica se mogu pronaći na web stranici Turističke zajednice grada Crikvenice.Pisane vijesti