Na e-Savjetovanju Pravilnik o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini koji propisuje i kriterije za sportske građevine od nacionalnog interesa

Slika /2023_WEBMINTS/230429_IMG_0922.jpg

Ministarstvo turizma i sporta, započelo je proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Nacrta pravilnika o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini. Savjetovanje će trajati od 28. travnja do 28. svibnja 2023. godine, a nalazi se na portalu e-Savjetovanja.

Pravilnikom o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, propisuje se sadržaj programa javnih potreba u sportu, metodologija i rokovi za izradu i dostavu programa javnih potreba u sportu, način izvršavanja te način i rokovi izvještavanja o provedbi programa javnih potreba u sportu.
 
„Stupanjem na snagu ovog pravilnika po prvi puta će se urediti donošenje Programa javnih potreba u sportu državne razine. Taj dokument će na jednom mjestu na pregledan način obuhvatiti sve programe i projekte koji se financiraju kao javna potreba u sportu na državnoj razini. To uključuje programe koje provode sva krovna sportska udruženja, a koji se odnose na skrb o vrhunskim sportašima, financiranje programa nacionalnih sportskih saveza, programa poticanja razvoja sporta i tjelesne aktivnosti te drugih važnih programa krovnih sportskih udruženja. Ovim Pravilnikom se propisuje način dodjele te dostave zahtjeva za sufinanciranje i način izvještavanja o utrošku sredstava za sufinanciranje organizacije međunarodnih sportskih natjecanja kao i za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove i rekonstrukcije sportskih građevina. Kao temelj za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportskih građevina od nacionalnog interesa, Pravilnik propisuje postupak vrednovanja kriterija sportske, društvene i ekonomske opravdanosti“, istaknula je ministrica Nikolina Brnjac.
 
Ovim Pravilnikom propisuje se i postupak te kriteriji za sufinanciranje programa razvoja sporta od interesa lokalne i područne razine koje će se provoditi sufinanciranjem programa 21 županijske sportske zajednice, kojima će se po prvi puta od strane središnje države sufinancirati stručni rad za djecu i mlade do 18 godina te nabavka sportske opreme potrebne za provedbu programa na lokalnoj razini.
 
Pravilnikom se definira i postupak za ostale programe i projekte koji podrazumijevaju natječaje potpore lokalnom sportu, obuci neplivača poput projekta Hrvatska pliva, subvencioniranje školovanja sportaša, nacionalna sportska stipendija za vrhunske sportaše, plaćanje doprinosa za vrhunske sportaše I. kategorije, dodjeljivanje državnih nagrada i trajnih naknada te druge aktivnosti koje Ministarstvo turizma i sporta provodi sukladno Nacionalnom programu sporta i Zakonu o sportu.
 
„ Ovaj je Pravilnik jedan od ključnih provedbenih akata Zakona o sportu, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine te donio niz novosti i osigurao financiranje sporta rekordnim iznosom od 70 milijuna eura, što predstavlja trostruko povećanje izdvajanja za sport u odnosu na 2016. godinu. Nakon donošenja Pravilnika možemo, kako smo i najavili, krenuti u realizaciju i svih ostalih novih aktivnosti, uključujući i vrlo važno sufinanciranje programa županijskih sportskih zajednica za razvoj sporta djece i mladih“, zaključila je Brnjac.

Priopćenja