Ministarstvo turizma za razvoj cikloturizma u 2018. osiguralo više od 10 milijuna kuna za 52 razvojna projekta

Slika /AA_2018_b-fotke/logos/MINT-hr.jpg

Ministarstvo turizma dodjeljuje 10.124.800 kuna za 52 projekta namijenjena razvoju cikloturizma u Hrvatskoj. Riječ je o projektima usmjerenima prema razvoju cikloturizma na kontinentu tj. u 14 kontinentalnih županija koje će ukupan iznos od 4.888.900 kuna, između ostalog, moći uložiti u izradu elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih staza, postavljanje signalizacija i info ploča, opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica, kao i za izradu web stranica, edukaciju i postavljanje standarda za „bed&bike“ smještajne objekte. Preostalim iznosom od 5.235.900 kuna Ministarstvo turizma sufinancirat će 38 razvojnih projekata za javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma.

Za projekte aktivnog turizma, jedinice lokalne i regionalne samouprave, mogle su se kandidirati za sljedeće aktivnosti: izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikala.

"Cikloturizam je poveznica između svih kontinentalnih, ali i priobalnih županija u Hrvatskoj te ima posebnu važnost u ravnomjernijem turističkom razvoju naše zemlje, a upravo je to jedan od ciljeva Vlade RH. Uz povezivanje s drugim proizvodima kao što je enogastronomija, cikloturisti tijekom svog putovanja imaju priliku iskusiti svu raznolikost ponude te doživjeti Hrvatsku kao jedinstvenu destinaciju“, istaknuo je ministar Cappelli te nadodao: „Cikloturizam privlači goste tijekom čitave godine, a uz njega se naglašavaju prirodne i kulturne vrijednosti u destinacijama te time promovira održivost i očuvanje što je jedan od temelja budućeg razvoja turizma u Hrvatskoj. U Europi trenutno ima oko 60 milijuna aktivnih biciklista, a u prosjeku cikloturisti troše i do 30 posto više od klasičnih turista, što dokazuje njihovu važnost za hrvatski turizam.“

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Hrvatske do 2020. te Programom i Akcijskim planom za razvoj cikloturizma, cikloturizam predstavlja jedan od deset ključnih proizvoda za obogaćivanje turističke ponude, razvoj turizma na cijelom prostoru Hrvatske te produženje turističke sezone koje predstavlja jedan od ključnih izazova turizma RH.

Odluka o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture

U cilju razvoja javne turističke infrastrukture i poticanja konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo turizma donijeli su odluku o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma i objavljenog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Predmetnom Odlukom su odobrena sredstva za sufinanciranje 38 razvojna projekta u ukupnoj vrijednosti 5.235.900 kuna za 3. točku Programa, odnosno za javnu turističku infrastrukturu u funkciji razvoja aktivnog turizma. Javni poziv bio je otvoren od 2. kolovoza do 15. rujna 2017. godine te su odobrene minimalne i maksimalne potpore: maksimalni iznos potpore za izradu Operativnog plana razvoja cikloturizma sa standardima 50.000 kuna te minimalni iznos 100.000 kuna tj. maksimalni mogući iznos 400.000 kuna za uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te za uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla. 2.

Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava, kao i detaljnije informacije o uvjetima natječaja možete vidjeti na službenim web stranicama Ministarstva turizma pod kategorijom Javni pozivi – Odluka o odabiru projekata.

Razvoj cikloturizma na kontinentu

Opći cilj Programa razvoja cikloturizma na kontinentu kojim Ministarstvo turizma sa 4.888.900 kuna sufinancira do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta, je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. Sufinanciranjem predmetnih projekata na kontinentalnom dijelu Hrvatske, potiče se stvaranje nove atrakcijske osnove, generiraju se novi motivi dolaska te se potiče rast turističke potrošnje. Minimalno mogući iznos potpore po javnom pozivu koji je bio otvoren od 26. veljače do 16. ožujka ove godine iznosio je 100.000 kuna, a maksimalno mogući iznos 500.000 kuna. Sredstva iz javnog poziva bila su namijenjena javnom sektoru – jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno sljedećim županijama; Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka. Svih 14 županija je pokazalo izniman interes te su se sve prijavile na predmetni javni poziv i zadovoljile propisane uvjete. Odluku o odabiru projekata i dodjeli potpora, kao i detaljnije informacije o uvjetima natječaja možete vidjeti na službenim web stranicama Ministarstva turizma pod kategorijom Javni pozivi – Odluka o odabiru projekta.

Pisane vijesti