Ministarstvo turizma i sporta osiguralo strukovnim i umjetničkim školama 200.000 € za provođenje projekata

Slika /1_A_fotke_vijesti/BD_20230917_124817.jpg

Ministarstvo turizma i sporta je, s ciljem jačanja kompetencija učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijanja svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu, objavilo javni poziv za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2023. godini.

Sredstva su namijenjena za projekte koji nude doprinos povezivanju obrazovnog sustava i poslodavaca u turizmu, poboljšanju pristupačnosti turistima s invaliditetom te ublažavanju utjecaja turizma na klimu i okoliš i obratno (ublažavanje - smanjivanje emisija stakleničkih plinova mjerama npr. energetske učinkovitosti, elektro-mobilnosti i sl. te prilagodbu klimatskim promjenama - korištenje rješenja zelene infrastrukture, digitalnih rješenja za rano uzbunjivanje o toplinskim valovima i ekstremnim vremenskim događajima, smanjenje otpada, i sl.)

Projekte mogu prijaviti srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja čiji su osnivači Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska. Iznos zatraženih sredstava može najviše biti 5,5 tisuća €, ukoliko se prijavljuje jedna škola, odnosno 11 tisuća € ukoliko se prijavljuju dvije ili više škola.

Prioritete za dodjelu bespovratnih sredstava imat će projekti koje prijavljuju najmanje dvije škole partneri iz različitih obrazovnih sektora, koji uključuju i pridružene partnere iz javnog, privatnog i/ili civilnog sektora te koji su usmjereni na učenike osnovnih škola.

Tijekom proteklih sedam godina, Ministarstvo turizma i sorta je kroz program Promocija zanimanja izdvojilo oko 584.000 € (4,4 milijuna kn) i financiralo 114 projekata, a od početka provedbe ovog programa pa sve do 2022. godine Ministarstvo je ukupno izdvojilo više od 900 tisuća € (6,8 milijuna kuna).

Javni poziv otvoren je do 30. listopada 2023. godine, a više informacija o programu i potrebnoj dokumentaciji za kandidiranje projekata s indikativnim kalendarom provedbe nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta.

Pisane vijesti