​MINT: 1,7 mln kuna strukovnim udrugama za projekte u turizmu i ugostiteljstvu

Slika /AA_2018_b-fotke/logos/MINT-hr.jpg

S ciljem podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma je, temeljem javnog poziva za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, dodijelilo strukovnim udrugama i njihovim partnerima ukupno 1,7 milijuna kuna za 16 odabranih projekata. Ministarstvo time sufinancira projekte koji doprinose podizanju kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.

„Ministarstvo turizma u protekle četiri godine sufinanciralo je ukupno 60 projekata strukovnih udruga iznosom od osam milijuna kuna u cilju podizanja kvalitete ljudskih potencijala te jačanja konkurentnosti turističke ponude. Strukovne udruge partneri su Ministarstva turizma koji pripremaju i provode projekte stručnog usavršavanja i osposobljavanja kojima se potiče daljnji razvoj inovativnosti i kvalitetno upravljanje destinacijama u svrhu jačanja hrvatskog turističkog proizvoda i njegove prepoznatljivosti na međunarodnom tržištu“, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli povodom donošenja odluke o odabiru projekata strukovnih udruga u turizmu.
 
Kod odabira projekata, u obzir se uzela usklađenost sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. koja jasno definira glavni cilj razvoja hrvatskog turizma kroz povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turizma.

Primjerenost kvalitete ljudskih potencijala, odnosno posjedovanje suvremenih znanja i praktičnih vještina, osnovni je element isporuke kvalitetne turističke usluge i unapređenja konkurentnosti hrvatskog turizma.

S obzirom na tempo promjena trendova na turističkom tržištu i, s time u vezi, potrebama tržišta rada, strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu prepoznale su svoju ulogu i mogućnosti te već tradicionalno pripremaju i provode programe/projekte stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s promjenama na tržištu.
 
Projekte su mogle prijaviti i samostalno provoditi strukovne udruge koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva ili u suradnji s partnerima, tj. drugim udrugama čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve javnog natječaj.
 
Odluka o odabiru programa/projekata objavljena je na stranicama Ministarstva turizma.

Pisane vijesti