​Konferencija „Preusmjeravanje turizma prema održivoj zelenoj jadranskoj i jonskoj makroregiji“

Slika /2021_ilustrac_f/EUSAIR_Stakeholders_Conference-2021.png

„Preusmjeravanje turizma prema održivoj zelenoj makroregiji“ naziv je konferencije koja će ovoga četvrtka, 25. 11. 2021. iz Rovinja virtualno okupiti turističke stručnjake, poduzetnike, predstavnike europskih institucija te predstavnike lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti čak deset zemalja Jadransko-jonske regije.

Konferenciju u organizaciji Ministarstva turizma i sporta otvorit će ministrica Nikolina Brnjac, a u uvodnom dijelu govorit će i Słavomir Tokarski, direktor Uprave za europsku teritorijalnu suradnju, makroregije, Interreg i provedbu programa Europske komisije (DG Regio).

Među panelistima na konferenciji posebnu pažnju privlače Marie Audren, generalna direktorica HOTREC-a, krovne udruge hotela, restorana, barova i kafića u Europi i Eric Dresin, glavni tajnik ECTAA, Europske udruge turističkih agenata i turoperatora.

Kako naglašavaju organizatori, konferencija je izravan poziv dionicima na aktivno sudjelovanje u provedbi Jadransko-jonske strategije, uz poticaj na stvaranje partnerstava za buduće projektne aktivnosti.

Cijeli događaj koji se održava u sklopu EUSAIR Facility Point projekta bit će dostupan online na https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VGSo8ZRWSjqw76OSfIfivw

Konferencija donosi tri glavne teme. Raspravu o održivom upravljanju kulturnim rutama u Jadransko-jonskoj regiji moderirat će dr. Stefano Dominioni, direktor Europskog instituta za kulturne rute Vijeća Europe. Dionici iz zemalja članica EUSAIR-a, stručnjaci i voditelji kulturnih ruta predstavit će najbolje prakse pripovijedanja i kulturno-turističkih proizvoda na rutama.

O prekomjernom turizmu i oporavku u skladu sa suvremenim trendovima u zaštiti okoliša i plavim rastom te utjecajem na sve sektore usko povezane s turizmom, vodit će dr. Alessandra Priante, regionalna direktorica za Europu, Svjetske turističke organizacije UNWTO.

Inovacije i održivost u sektorima povezanima s turizmom nakon pandemije i ovoga puta će biti važan dio rasprave koju će moderirati Nadine Lakhal iz DG Regio Europske komisije. U raspravi će sudjelovati i Ramune Genzbigelyte-Venturi iz DG Grow, Generalne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća Europske komisije, a sudionici će pokušati odgovoriti na pitanja o tranzicijskom putu za turizam za otporniji, inovativniji i održiviji ekosustav.Najave