Difuzni i integralni hoteli - novi i inovativni smještajni turistički proizvod

Slika /arhiva/w-140311-mintpress1.jpg

Ministar turizma Darko Lorencin predstavio je danas novi i inovativni turistički proizvod smještajne ponude – difuzni i integralni hotel, čije je stvaranje omogućeno izmjenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji objekata iz skupine hoteli, koje je pripremilo Ministarstvo turizma. Detalje novog Pravilnika, uz ministra, predstavio je i načelnik Sektora za standarde u turizmu, Željko Cvrtila. Povećanje kvalitete i profesionalizacija obiteljskog smještaja, odnosno udruživanje obiteljskog smještaja u kućanstvima, jedan je od ključnih ciljeva Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine. Upravo zbog toga u izradi je i Nacionalni program unaprjeđenja obiteljskog smještaja, a ovo je jedna od prvih aktivnosti koja se provodi s ciljem stvaranja novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, razvoja i unaprjeđenja kvalitete smještajne ponude, zajedničkog nastupa na tržištu i profesionalizacije privatnog smještaja. Sve to zajedno  dovest će  do jačanja potražnje u pred i  posezoni te podizanja konkurentnosti turizma Republike Hrvatske.

Ministar turizma Darko Lorencin predstavio je danas novi i inovativni turistički proizvod smještajne ponude – difuzni i integralni hotel, čije je stvaranje omogućeno izmjenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji objekata iz skupine hoteli, koje je pripremilo Ministarstvo turizma. Detalje novog Pravilnika, uz ministra, predstavio je i načelnik Sektora za standarde u turizmu, Željko Cvrtila.

Povećanje kvalitete i profesionalizacija obiteljskog smještaja, odnosno udruživanje obiteljskog smještaja u kućanstvima, jedan je od ključnih ciljeva Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine. Upravo zbog toga u izradi je i Nacionalni program unaprjeđenja obiteljskog smještaja, a ovo je jedna od prvih aktivnosti koja se provodi s ciljem stvaranja novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, razvoja i unaprjeđenja kvalitete smještajne ponude, zajedničkog nastupa na tržištu i profesionalizacije privatnog smještaja. Sve to zajedno  dovest će  do jačanja potražnje u pred i  posezoni te podizanja konkurentnosti turizma Republike Hrvatske.

„Smještaj u kućanstvima čini gotovo polovicu ukupnih smještajnih kapaciteta RH i stoga je taj segment ponude itekako važan za cjelokupni turizam. Prema Strategiji razvoja turizma, za dodatno jačanje konkurentnosti turizma naše zemlje do 2020. godine nužno je podići ukupnu razinu kvalitete tzv. obiteljskog smještaja, a što će se između ostaloga postići kroz udruživanje i pretvaranje dijela kapaciteta u različite oblike kolektivnog smještaja. Stvaranje novih i inovativnih oblika smještajne ponude, odnosno udruživanje iznajmljivača omogućiti će profesionalizaciju i podizanje kvalitete ponude, a slijedom toga doprinijeti jačanju konkurentnosti destinacije i cjelokupnog turističkog sektora Hrvatske“, rekao  je ministar turizma Darko Lorencin.

Izmjenama i dopunama Pravilnika broj hotelskih vrsta povećan je sa šest na osam, odnosno uz postojeći hotel baština, hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartman i pansion, dodani su difuzni hotel i integralni hotel. Postojeći hotel baština predstavlja dio, jednu ili najviše dva objekta u pretežito starim, tradicijskim strukturama, dok je nova vrsta, difuzni hotel, objekt sastavljen od tri i više građevina, također u starim i tradicijskim strukturama, uz preduvjet da su obje vrste uređene i opremljene na tradicijski način. Druga, nova vrsta, integralni hotel, smještajni je oblik sastavljen od tri i više objekata u jednom naselju, koji nisu vezani uz tradicijsku baštinu, ali isto kao i prije navedene vrste, trebaju imati zajednički hol s recepcijom, zajedničke smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor te druge turističko ugostiteljske sadržaje. Posebnost integralnog hotela jest i mogućnost da usluge pružaju i vanjski subjekti, odnosno registrirane pravne i fizičke osobe te lokalna zajednica koja integralnom hotelu može ponuditi, odnosno dati na raspolaganja svoje sadržaje i usluge u funkciji turističko-ugostiteljske potrošnje.

Uz uvođenje novih vrsta, Pravilnikom je omogućeno da se svi objekti iz skupine hoteli, u kojima ugostiteljske usluge pruža zdravstvena ustanova ili druga pravna i fizička osoba koja se bavi zdravstvenom djelatnošću, mogu nazivati lječilišnom vrstom, odnosno nositi oznaku lječilišni (SPA), primjerice ljječilišni hotel, lječilišni aparthotel, lječilišni difuzni hotel.Pisane vijesti