6. smotra i regata tradicijskih barki na jedra

Slika /arhiva/260714-regata-moscenic2.jpg

Eko muzej Mošćenička Draga, Katedra čakavskog sabora općine, turistička zajednica i općina Mošćenička Draga organiziraju 6. smotru tradicijskih barki na jedra (subota i nedjelja, 25./26. srpnja 2014.).Najave