Turistička inspekcija

Zakonom o turističkoj inspekciji (NN 19/14), koji je stupio na snagu 13. 2. 2014. godine, uređeno je ustrojstvo, poslovi i način rada turističke inspekcije te uvjeti za imenovanje, prava, obveze i ovlasti turističkih inspektora.

Turistička inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu, uključujući obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih i/ili usluga u turizmu suprotno izdanom rješenju nadležnog tijela, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Turistička inspekcija, također, obavlja inspekcijski nadzor provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom.

Sve podneske koji se odnose na djelovanje turističkih inspektora moguće je dostaviti: 
  • e-poštom: turisticka.inspekcija@mint.hr
  • poštom: Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb
Ukoliko prilikom podnošenja predstavke navedete svoje osobno ime (ime i prezime) i adresu (ulica, kućni broj i mjesto), sukladno članku 71. Zakona o općem upravom postupku (NN 47/09.), biti ćete u zakonskom roku obaviješteni o postupanju.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (čl. 6. st. 1. t. 5.), propisana je obveza prijave pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva za svoje članove, članove drugih vatrogasnih organizacija te građane, u svojim poslovnim prostorijama i prostorima, za vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i ostalih vatrogasnih manifestacija. Prijava se šalje u službu Turističke inspekcije Ministarstva turizma, prema svom sjedištu, najkasnije tri dana prije početka održavanja navedenih događaja, dostavljanjem obrasca OB-T-III (word) ; OB-T-III (pdf) (dobrovoljna vatrogasna društva).

Popunjeni obrazac moguće je dostaviti elektroničkom poštom na: turisticka.inspekcija@mint.hr , ili osobno, ili redovnom poštom u službu Turističke inspekcije Ministarstva turizma, prema svom sjedištu.

S ciljem podizanja kvalitete u poslovanju ugostitelja i pružatelja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, kao i smanjenja broja prekršaja u poslovanju pravnih i fizičkih osoba čije poslovanje kontrolira Turistička inspekcija, izrađen je vodič za ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu. Vodič ukazuje i na prava koja imaju korisnici ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

Napomena: Od 1. siječnja 2014. godine, inspekcijski nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti/ili pružanjem ugostiteljskih usluga i/ili pružanjem usluga u turizmu, (tj. ako se obavljaju, odnosno pružaju bez rješenja o upisu u propisani registar, odnosno upisnik,  bez odobrenja ili bez rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta), te obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, obavlja Ministarstvo financija - Carinska uprava.

______________________