Pristup otvorenim podacima

Podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

Korisnici mogu: kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije, prerađivati informacije, iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod uz obavezno navođenje izvora podataka.

Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Ministarstvo turizma i sporta odobrava obrađene informacije od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri pri čemu nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, pornografskih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.

Ministarstvo turizma i sporta nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Ministarstvo turizma i sporta ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave. Ministarstvo će informacije na ovim stranicama nastojati održavati pravovremenim i točnim. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost bit će ispravljena.

Ministarstvo turizma i sporta nije odgovorno za bilo kakve propuste ili pogreške u informacijama i neće biti odgovorno ni za kakav gubitak, ozljedu ili oštećenje bilo koje vrste nastalo zbog izravne ili neizravne ponovne uporabe informacija s ove stranice. Ministarstvo potiče stvaranje vanjskih veza na ove stranice, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj stranica koje stoje iza tih veza.

Za dodatne upite, obratite se službeniku za informiranje.