Ministarstvo turizma i sporta: Za 226 turističkih projekata u 2023. godini 2,65 milijuna eura

​Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih potpora temeljem Programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ za 2023. godinu kojom se dodjeljuju potpore za 226 projekata u ukupnom iznosu od 2,65 milijuna eura.

Svi projekti trebaju doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva, a program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.
 
„Ovim programom smo u prvi plan željeli staviti projekte ugostitelja, turističkih agencija i brodova za kružna putovanja kako bismo im iz ovog izvora osigurali potporu za digitalnu i zelenu tranziciju, s obzirom da se projekti za tu namjenu ostalih dionika u turizmu financiraju putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Višegodišnjeg financijskog okvira. Posebno je važno istaknuti kako ove godine po prvi puta kroz program potpora male vrijednosti u turizmu sufinanciramo i projekte zelene tranzicije u restoranima, konobama, kletima i gostionicama s cjelogodišnjim poslovanjem, za koje smo namijenili i više od pola osiguranog iznosa te mi je iznimno drago što je sektor to prepoznao i što je zabilježen iznimno velik odaziv“, rekla je ministrica Nikolina Brnjac.
  
Sredstva su dostupna subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, a program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere.
 
Kroz mjeru A podupiru se postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju neko od važećih rješenja iz skupine Restorani - Restoran, Gostionica ili iz skupine Barovi - Konoba ili Klet za ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju ugostiteljskih objekata i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje radnih procesa u pružanju ugostiteljskih usluga, a potporu će dobiti 114 prijavitelja u ukupnom iznosu od 1.820.500 eura.

Kroz mjeru B, koja je namijenjena turističkim agencijama upisanim u Središnji registar (trenutno Upisnik MINTS-a) ili onima koje imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave, podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju pružanja agencijskih usluga i ulaganja u digitalizaciju i unapređenje agencijskih usluga, a potporu će dobiti 82 agencije u ukupnom iznosu od 426.500 eura.

Kroz mjeru C, koja je namijenjena postojećim plovnim objektima za krstarenje registriranima sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma, podupiru se ulaganja u zelenu tranziciju, a potporu će dobiti 30 prijavitelja u ukupnom iznosu od 400.176 eura.

Rezultate programa Konkurentnost turističkog gospodarstva 2023. možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta ovdje.

Pisane vijesti