Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2022.

Ukupna vrijednost raspisanog Javnog poziva za sufinanciranje organizacije velikih sportskih manifestacija u 2022. godini iznosi 13.927.275 kuna, a temeljni cilj raspisivanja Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih sportskih manifestacija kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unapređenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Javni poziv se provodi od 2018. godine, a njime je do 2021. godine sufinancirana organizacija 68 sportskih manifestacija u ukupnom iznosu od 41.516.447,47 kuna.

Javnim pozivom se provode mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Posebnom cilju 6.3.4. „Poticati međunarodnu suradnju u području športa“.

Javni poziv otvoren je danas na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 27. prosinca 2021. godine do 28. siječnja 2022. godine, a sve potrebne informacije možete pronaći ovdje.

Priopćenja