Uprava za strateško planiranje, digitalizaciju i EU fondove

Natalija Havidić, ravnateljica

e-mail: strategija@mints.hr
tel.  01/6169 360

SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, DIGITALIZACIJU, PROGRAME I PROJEKTE EU

Mišela Malohodžić, načelnica sektora 

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I PROGAMIRANJE

Jelena Pavičić, voditeljica službe

ODJEL ZA PROGRAMIRANJE STRATEŠKO PLANIRANJE I VREDNOVANJE PROGRAMA

Ksenija Slivar, voditeljica odjela

ODJEL ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Mihaela Marić Heigl, voditeljica odjela

ODJEL ZA ANALITIČKE POSLOVE I PROCJENU UČINKA

Marija Vuletić, voditeljica odjela

SLUŽBA ZA PRAĆENJE I OPERATIVNO PLANIRANJE PROGRAMA ZA RAZVOJ

Ozren Pavlović Bolf, voditelj službe

ODJEL ZA OPERATIVNO PLANIRANJE PROGRAMA ZA RAZVOJ 

Ana Buškulić, voditeljica odjela

ODJEL ZA PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA ZA RAZVOJ, IZVJEŠTAVANJE, KOMUNIKACIJU I VIDLJIVOST

Jelena Mamić Goričanec, voditeljica odjela

SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROVEDBU STRATEŠKIH PROJEKATA I DIGITALIZACIJU

Zlatko Čović, voditelj službe

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Jelena Letica, načelnica sektora

SLUŽBA ZA BILATERALNU I MULTILATERALNU SURADNJU U TURIZMU

Antonela Frković, voditeljica službe

ODJEL ZA BILATERALNU SURADNJU

Ivan Divić, voditelj odjela

ODJEL ZA MULTILATERALNU SURADNJU

Adriana Relja, stručna suradnica

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I POLITIKE

Senka Daniel, voditeljica službe

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU U SPORTU

Marija Jurčević, voditeljica službe