Održivi turizam

Slika /2022_sustainable/hr_cro_znak.JPG
Znak održivosti hrvatskog turizma
 
Znak održivosti turizma Republike Hrvatske temelji se na spajanju različitih prirodnih elemenata kako bi se stvorio jasan i cjelovit vizualni identitet opredijeljenosti razvoju održivog turizma.
 
Oblik znaka predstavlja godove na drvetu odnosno sklad i prožimanje plave i zelene Hrvatske u održivom turizmu.
 
Ovim vizualnim identitetom daje se jasna poruka da se slijede načela očuvanja okoliša, prirode i klime, obvezujući dionike u turizmu na kontinuitet doprinosa održivim praksama i aktivnostima.

O održivom turizmu

Održivi razvoj je „razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti, bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe“ (Brundtland Report, 1987).

Održivi turizam u potpunosti sagledava svoje sadašnje i buduće učinke na gospodarstvo, društvo i okoliš, uvažavajući pritom potrebe razvoja turističke industrije, posjetitelja i lokalnog stanovništva te okoliša i prirodnih resursa (UNWTO).
 
Uzimajući u obzir aktualnu digitalnu tranziciju i ubrzani tehnološki razvoj globalnih razmjera za očekivati je da će upravljanje turizmom na održivi način biti olakšano, a uspješnost implementacije inovacija u čitavom turističkom ekosustavu izgledna.

Osim toga, očekuje se snažnija sinergija turizma s djelatnostima ostalih sektora, kao što su poljoprivredni, prometni, građevinski, energetski ili zdravstveni  te s industrijama poput prehrambene ili digitalne kulturno-kreativne industrije, što će multiplicirati pozitivne ishode, olakšati zelenu i digitalnu tranziciju turizma te osigurati veću otpornost turizma na svim razinama.

Pritom treba naglasiti kako su zajedničko razumijevanje i doprinos svakog pojedinca ključni. Stoga je osvještavanje, edukacija i informiranje dionika i široke javnosti iznimno važno radi postizanja dugoročno održivog razvoja sveukupnosti turističkih usluga i aktivnosti.