Turistička inspekcija

Koordinacija, organizacija i upravljanje Samostalnim sektorom turističke inspekcije (Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb, tel. 01 462 74 45 i fax. 01 462 74 46):

 • dr. sc. Jasenka Štiglec, načelnica Samostalnog sektora
 • Krešimir Veličan, voditelj Službe inspekcijskog nadzora u području ugostiteljstva i turizma

Službe turističkih inspekcija - područnih jedinica, po županijama:

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Zagreb obavlja poslove na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije.

Boris Daničić, voditelj Službe turističke inspekcije – Područne jedinice Zagreb, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10000 Zagreb; tel. 01 4627 449; fax. 01 4627 450

 • Ispostava - Bjelovar, Ivana Gundulića 1/II, 43000 Bjelovar; tel. 043 716 925; fax. 043 716 011
 • Ispostava - Jastrebarsko, Ul. Dr. V. Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko; tel. 01 6273 180; fax. 01 645 8935
 • Ispostava - Karlovac, Trg Milana Šufflaya 1, 47000 Karlovac; tel. 047 659 100; fax. 047 659 101
 • Ispostava - Ogulin, Ul. Bernardina Frankopana 11, 47300 Ogulin; tel. 047 659 105; fax. 047 659 106
 • Ispostava - Sisak, I.K. Sakcinskog 24, 44000 Sisak; tel. 044 540 197 ; 044 733 146; fax. 044 733 129

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Varaždin obavlja poslove na području Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije.

Draženka Šooš Beloša, voditeljica Službe turističke inspekcije – Područne jedinice Varaždin, Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin; tel. 042 200 315; fax. 042 200 313

 • Ispostava - Koprivnica, Tarašćice 2, 48000 Koprivnica; tel. 048 810 255; fax. 048 810 244
 • Ispostava - Krapina, Frana Galovića 1c, 49000 Krapina; tel. 049 300 221, 049 300 222; fax. 049 300 356

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Pula obavlja poslove na području Istarske županije.

Vesna Boljunčić, voditeljica Službe turističke inspekcije - Područne jedinice Pula, Bože Gumbca 36, 52100 Pula; tel. 052 555 805, 052 555 806, 052 555 807; fax: 052 555 808

 • Ispostava - Poreč, M. Vlašića 20, 52440 Poreč; tel. 052 555 540, 052 555 541; fax. 052 555 542

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Rijeka obavlja poslove na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Marija Vukelić, voditeljica Službe turističke inspekcije - Područne jedinice Rijeka, Osječka 50, 51000 Rijeka; tel. 051 444 750; fax: 051 444 757

 • Ispostava - Crikvenica, Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica; tel. 051 561 900; fax. 051 561 901
 • Ispostava - Krk, Lukobran 5, 51500 Krk; tel. 051 686 575; fax. 051 686 576
 • Ispostava - Pag, Golija 6, 23250 Pag; tel. 023 600 120
 • Ispostava - Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab; tel. 051 444 785; fax. 051 776 977
 • Ispostava - Senj, Frankopanski trg 5, 53 270 Senj; tel. 053 658 440; fax. 053 884 671
 • Ispostava - Mali Lošinj,

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Split obavlja poslove na području Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Velimir Čović, voditelj Službe turističke inspekcije - Područne jedinica Split, Mike Tripala 6, 21000 Split; tel. 021 444 520; fax. 021 444 530

 • Ispostava - Dubrovnik, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik; tel. 020 641 390, 020 641 391; fax. 020 641 392
 • Ispostava - Makarska, Tina Ujevića 1, 23300 Makarska; tel. 021 612 555; fax. 021 612 555
 • Ispostava - Šibenik, Stjepana Radića 30, 22000 Šibenik; tel. 022 244 493
 • Ispostava - Zadar, Ivana Mažuranića 28, 23000 Zadar; tel. 023 235 681, 023 235 684; fax. 023 235 680

Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek obavlja poslove na području Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Vesna Varga, voditeljica Službe turističke inspekcije - Područne jedinice Osijek, Šetalište K. F.  Šepera 1d, 31000 Osijek, tel. 031 628 094; fax. 031 628 095

 • Ispostava - Slavonski Brod, Trg Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod; tel. 035 638 540; fax. 035 638 541 
 • Ispostava - Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, 33000 Virovitica; tel. 033 726 110; fax. 033 726 112

Napomena: S obzirom da turistički inspektori svakodnevno provode inspekcijske nadzore na terenu, molimo da inspektore u ispostavama kontaktirate ujutro u vremenu od 8 do 9 sati, a kasnije kontaktirajte sjedišta službi turističkih inspekcija - područnih jedinica ili Samostalni sektor turističke inspekcije u Zagrebu.