O ministrici

dr. sc. Nikolina Brnjac

Rođena 11. srpnja 1978.

Obrazovanje:

 • 2005. – 2009. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Tehnologija prometa i transporta dr. sc.
 • 2002.–  2005. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Tehnologija prometa i transporta mr. sc.
 • 1997. – 2002. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Željeznički smjer dipl. ing.
 • 1996.  -  2001. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti PiT smjer dipl. ing.

Profesionalna karijera:

 • 2020. Ministarstvo turizma i sporta, ministrica
 • 2019. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, državna tajnica za suradnju s Europskim parlamentom
 • 2017. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, državna tajnica 
 • 2016. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Katedra za intermodalni transport
  • Izvanredni profesor na predmetima:
Integralni i intermodalni sustavi (preddiplomski studij)
Integralni i intermodalni transport (diplomski studij)
Upravljanje razvojem i investicijama (diplomski studij)
Geoprometna analiza prometnih tokova (doktorski studij)
 • 2016. Europska komisija, Glavna uprava za istraživanje i inovacije, evaluator za Horizon 2020 projekte COV2 - 07/016/ revizija, praćenje i evaluacija iz sektora promet i logistika
 • 2015. Hrvatska gospodarska komora, dopredsjednica Zajednice za intermodalni transport i logistiku
 • 2010. – 2017. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, voditeljica Katedre za intermodalni transport
 • 2002. – 2010. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, asistent

Akademsko djelovanje:

Sveučilišni udžbenici:

 • Intermodalni transportni sustavi, 2012
 • Inženjersko tehnološki proračuni u željezničkom prometu, 2009

Područje interesa:

 • Intermodalni transportni / prometni sustavi, logistički procesi u intermodalnom prometu, razvoj intermodalnih terminala, željeznički
 • Transport, lokacija intermodalnih terminala

Članica organizacijskog odbora:

 • POWA (Luke i plovni putovi) 2007. – 2011.
 • ZIRP (Znanost i razvitak u prometu) 2014, 2015. i 2017.

Članica znanstvenog odbora:

 • INTRANSLAW (Međunarodna konferencija o prometu i osiguranju) 2015. i 2017.

Pozvani predavač:

 • Chalmers University, Technology Management and Economics Gothenburg, Sweden (od 2011.)
 • Fakultet tehničkih znanosti, Sveučilište Novi Sad (od 2012.)
 • Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu (od 2013.)
 • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (od 2015.)

Organizator i moderator okruglih stolova:

 • „Uloga i značaj intermodalnog transporta na tržištu teretnog prijevoza“; UNIZG, Zagreb, 17. 5. 2011.
 • „Analiza mogućnosti razvoja sustava Hrvatskih željeznica s osvrtom na intermodalnost“; HGK, 16. travnja 2013.
 • „Rizici u opskrbnom lancu“; LOMI, Krapina 2014.
 • „Uloga ljudskog kapitala u upravljanju opskrbnim lancima ili logističkim sustavima“; SCO Logistika, LOGIN 07, 2014.

Nositeljica brojnih istraživačkih projekata; između ostalog: Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, South East Europe - Transnational Cooperation Programme, Marco Polo Study - GO RAIL GO GREEN, COWANDA – SEE - The CO-WANDA, South East Europe Transnational Cooperation Program (SEE) EU; CBA željezničkog industrijskog sijeka, Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Interreg CADSES projekt ADRIATIC3S (financiranje: program Phare). 

Urednica zbornika radova „Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče - Mostar - Sarajevo - Vukovar (Srednji Jadran - Podunavlje)“; HAZU, 2014. i „Upravljanje lancima opskrbe“; Veleučilište Hrvatsko zagorje, Krapina, 2015. te autorica više od 50 znanstvenih radova i stručnih članaka iz područja intermodalnog prometa i logistike u nacionalnim i međunarodnim časopisima.

Voditeljica Prve ljetne škole intermodalnog transporta i logistike, Dunavska regija 2014./Srednjoeuropska inicijativa, CEI. Koordinatorica CEEPUS mreže od 2011. godine te članica Sveučilišnog odbora za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu od 2015. godine, članica uredničkog odbora časopisa World Review of Intermodal Transportation Research.

Komunikacijske vještine i znanja:

 • digitalna kompetencija
 • engleski i njemački jezik
Organizacijske i rukovoditeljske vještine:
 • upravljanje ljudskim resursima
 • poslovno planiranje, implementacija i podjela radnih zaduženja s ciljem realizacije zadanog cilja
 • pomaganje u provedbi zadaća u zadanim rokovima uz izloženost pritiscima
 • dodjeljivanje zadaća odabranim kvalitetnim izvršiteljima

Poslovne vještine:

 • znanstveno-istraživački i znanstveno nastavni rad
 • voditeljica razvojnih projekata
 • članica timova razvojnih projekata

Hobi:

 • trčanje i plivanje